Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Praktikant Vår 2019

Har du lyst til å jobbe i verdens episenter for forskning og utvikling, innovasjon og entreprenørskap, i et område som regnes for å være verdens femte største økonomi? Da er praktikantstillingen ved generalkonsulatet i San Fransisco for deg. Det norske generalkonsulatet i San Francisco søker én studentpraktikant for våren 2019. Praktikantoppholdet har en varighet på omtrent fem måneder, fra midten av januar til slutten av juni 2019. Søknadsfrist er 12. oktober 2018.

Generalkonsulatet i San Francisco representerer Norge i California og 12 andre delstater på vestkysten. Internasjonalt ledende selskaper og land er tungt til stede her for å henge med på utviklingen i regionen som vil ha innvirkning på samfunnsutvikling.

Norge er intet unntak der generalkonsulatet følger utviklingen nøye og har næringsfremme, teknologi og innovasjon som sentrale fokusområder. Utenriksstasjonen samarbeider tett med andre norske og nordiske aktører i området, blant annet Innovasjon Norge i Silicon Valley.

Praktikanten vil utføre varierte arbeidsoppgaver og delta i generalkonsulatets daglige virke: først og fremst næringsfremme og klima/energi, men også forskning, utdanning, kultur, nordområdene og konsulære saker. Dette vil omfatte tilrettelegging av besøk, gjennomføring arrangementer, ansvar for stasjonens digitale kommunikasjon utad, fremme norske interesser i embetsdistriktet og rapportskriving.

I vurderingen av søkere legges det vekt på relevant faglig bakgrunn og erfaring, motivasjon og gode samarbeidsevner. God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Kandidaten bør ha internasjonal erfaring, og ha interesse for innovasjon og teknologiutvikling.

 

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

  • Søkere må være norske statsborgere og medlemskap i folketrygden må kunne dokumenteres.
  • Ordningen gjelder studenter som er tilknyttet et godkjent lærestedi Norge eller i utlandet. For godkjente utenlandske læresteder se https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Utdanninger/. Studenter som har fullført bachelorgrad og som for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold.
  • Det tilstås et stipend på ca. NOK 12 750 per måned – til delvis dekning av bo- og levekostnader. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra San Francisco, og bolig i forbindelse med oppholdet.
  • Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse.Generalkonsulatet kan assistere i prosessen med hvordan man går frem for å anskaffe dette.
  • Praktikanten må ha gyldigsyke-/ulykkesforsikring under oppholdet ved generalkonsulatet.
  • Personer som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert.

 

Slik søker du: Søknad sendes til [email protected] med emne «Praktikant våren 2019 [ditt fulle navn]» og vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Vi ber om at alle dokumenter sendes som en samlet PDF-fil i minst mulig størrelse.

Alternativt kan søknad sendes per post til:

Royal Norwegian Consulate General 575 Market Street, Suite 3950 San Francisco, CA 94105 USA

Spørsmål om praktikantoppholdet kan rettes til nåværende praktikant Martin Hall Larsen ([email protected]) eller konsul Aleksandra Wacko ([email protected]). 

 

Søknadsfrist: 12. oktober 2018