Leveattestkontroll 2020/Life certificates 2020

Leveattestkontroll 2020 avlyses / Life certificate control 2020 cancelled

Norsk:

På grunn av COVID-19 pandemien vil ikke NAV gjennomføre leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet i 2020.

Du finner mer informasjon og relatert innhold på NAVs nettsider.

English:

Due to the COVID-19 pandemic NAV will not send out life certificates to recipients of retirement pension and disability benefit living abroad in 2020.

Find more information and related content on NAV's web page.