Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

width_650_height_300_mode_fillareawithcrop_pos_default_color_white.jpg

Ledig praktikantstilling

Praktikantplass for norsk universitets- eller høyskolestudent ved det norske generalkonsulatet i New York våren 2018.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikanten vil delta på alle områder av generalkonsulatets daglige virke. Dette innebærer varierte arbeidsoppgaver innenfor kultur, næring, presse-, og informasjonsarbeid og det konsulære feltet.


Generalkonsulatet i New York har et hovedfokus på støtte til norske bedrifter som ønsker å etablere seg i USA og kulturfeltet, inkludert kultur som næring. Generalkonsulatet samarbeider med sentrale næringsaktører og institusjoner, kunst- og kulturinstitusjoner/-organisasjoner. Praktikanten vil være involvert i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter som har som mål å fremme Norge, norsk næringsliv og norsk kultur, f.eks. ved å øke bevisstheten om norske kreative næringer, arkitektur og design, samtidskunst, litteratur, musikk, kunsthåndverk og film. Noe av arbeidet vil være å publisere artikler og informasjon på Norges offisielle nettsider og gjennom sosiale medier.


Generalkonsulatet ønsker søkere med interesse for og kompetanse fra ulike typer kultur- og informasjonsarbeid samt arbeid med å støtte norsk næringsliv i en etableringsfase. Vi er interessert i personer som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og som kan arbeide selvstendig. Gode formidlingsevner på engelsk, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning. Praktikantplassen har en varighet på fem måneder fra medio januar til slutten av juni 2018. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på ca 13.700 kroner pr. mnd. Utgifter forbundet med reise til og fra New York dekkes ikke.

Søknad, CV, referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes til generalkonsulatet gjennom søknadsportalen. Søkere bes om å samle søknad og alle vedlegg til en fil.

Søknadsfrist: 24. september 2017.

En studentpraktikant må;

  • Være norsk statsborger
  • Være student ved et godkjent lærested(http://app.lanekassen.no/lut/)
  • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkes forsikring under oppholdet
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Nestleder Marit Gjelten, e-post: marit.gjelten@mfa.no
Konsul Thor- Henning Bjelland, e- post:  thor-henning.bjelland@mfa.no