Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

New York

Praktikantstilling utlyst

Neste semester kan være din mulighet til å få internasjonal erfaring i fartsfylte New York

Du kan bli praktikant ved generalkonsulatet i New York høsten 2018. Praktikanten vil delta på alle områder av generalkonsulatets arbeid, med varierte arbeidsoppgaver innenfor kultur, næring, presse- og informasjonsarbeid.

Søk før 18. februar

Vårens praktikant heter Louisa Boulaziz. Hun er 23 år og studerer statsvitenskap ved universitetet i Oslo.

- Jeg søkte på praktikantstillingen ved Generalkonsulatet i New York fordi jeg ville lære mer om arbeidet som utføres og det morderne diplomatiet i praksis. Jeg ville lære om hvilke viktige oppgaver som utføres på generalkonsulatet, samt få verdifull arbeidserfaring. New York er også en spennende by å bo i og er en metropol som byr på en rekke spennende aktiviteter og morsomme hendelser, sier Louisa.

Louisa forteller at hun har lært mye om hvordan generalkonsulatet jobber aktivt med å fremme norsk næringsliv og kultur i New York.

- Jeg anbefaler alle til å søke om å være praktikant her på generalkonsulatet i New York. Dette fordi man får mulighet til å jobbe på en av de største utenriksstasjonene, man får virkelig ta fatt på et bredt utvalg av arbeidsoppgaver og sette seg inn i en rekke spennende temaer og problemstillinger, samtidig som arbeidsmiljøet er helt suverent.

Dersom du heller ønsker å søke som praktikant til den norske FN-delegasjonen kan du lese mer om de tre stillingene som utlyses her.

Om praktikantordningen
Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.Praktikantplassen har en varighet på ca. fire og en halv måneder fra midten av august til slutten av desember. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på ca. 13.700 kroner pr. mnd. Utgifter forbundet med reise til og fra New York dekkes ikke.

Søknad, CV, referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes til generalkonsulatet gjennom søknadsportalen. Søkere bes om å samle søknad og alle vedlegg til en fil.

Søknadsfrist: 18. februar 2018.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Nestleder Marit Gjelten, e-post: marit.gjelten@mfa.no
Konsul Thor- Henning Bjelland, e- post:  thor-henning.bjelland@mfa.no