Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Building

Stillingsutlysning: Administrativ assistent for generalkonsulen

Vi har ledig stilling som administrativ assistent for generalkonsulen ved det norske generalkonsulatet i New York fra sommeren 2018.

Det norske generalkonsulatet jobber på det konsulære feltet, og med kultur- og næringsfremmende arbeid. Vi tilbyr et godt og kreativt arbeidsmiljø med høyt aktivitetsnivå.

Generalkonsulatet ønsker søkere med relevant erfaring fra administrasjonsarbeid, gode IKT-kunnskaper og gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Søkere bør ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i USA.

Arbeidsoppgaver:

•Ansvar for generalkonsulens kalender.

•Forberede arrangementer i residensen, inkludert gjestelister, invitasjoner, program, kontakt med catering.

•Bistå i forberedelse og gjennomføring av arrangement på kultur-, næringslivs og informasjonsområdet.

•Ansvar for logistikk ved VIP-besøk til stasjonen.

•Stasjonens kontakt mot State Department.

•Tett samarbeid med hushjelp i residensen.

•Forefallende administrativt arbeid.

•Noe kveldsarbeid må påregnes ifm. gjennomføring av arrangement.     

 

Les hele stillingsutlysningen og søk her innen 5. mars

 

 For ytterligere informasjon, kontakt:

 Nestleder, Marit Gjelten

 e-post: marit.gjelten@mfa.no  tlf. +1 646 430 7502

 Administrativ konsul, Thor- Henning Bjelland

 e-post:  thor-henning.bjelland@mfa.no  tlf. +1  646 430 7503