Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

width_650_height_300_mode_FillAreaWithCrop_pos_Default_color_White.jpg

Ledig praktikantplass på generalkonsulatet i New York City

Praktikantplass for norsk universitets- eller høyskolestudent ved det norske generalkonsulatet i New York høsten 2017. Søknadsfrist 26. mars

Praktikantplassen har en varighet på fire og en halv måneder fra medio august til slutten av desember 2017. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på 12000 kroner pr. måned. Utgifter forbundet med reise til og fra New York dekkes ikke.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikanten vil delta på alle områder av generalkonsulatets daglige virke. Dette innebærer varierte arbeidsoppgaver innenfor kultur, næring, presse-, og informasjonsarbeid og det konsulære feltet.

Generalkonsulatet i New York har et hovedfokus på kulturfeltet og kultur som næring og samarbeider med sentrale kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner. Praktikanten vil være involvert i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter som har som mål å fremme Norge og norsk kultur ved å øke bevisstheten om norsk arkitektur og design, samtidskunst, litteratur, musikk, kunsthåndverk og film. Noe av arbeidet vil være å publisere artikler og informasjon på Norges offisielle nettsider og gjennom sosiale medier.

Generalkonsulatet ønsker søkere med interesse for og kompetanse fra ulike typer kultur- og informasjonsarbeid. Vi er interessert i personer som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og som kan arbeide selvstendig. Gode formidlingsevner på engelsk, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning.

Søknadsfrist: 26. mars 2017:
Søknad, CV, referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes til generalkonsulatet gjennom søknadsportalen

En studentpraktikant må;

  • Være norsk statsborger
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/)
  • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkes forsikring under oppholdet
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Nestleder Eiler Fleischer, 23 95 45 02, e-post: eiler.nils.fleischer@mfa.no
Konsul Thor- Henning Bjelland, 23954503, e- post:  thor-henning.bjelland@mfa.no