Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ledig stilling ved generalkonsulatet i San Francisco

Generalkonsulatet i San Francisco søker lokalt ansatt konsulær saksbehandler.

Generalkonsulatet i San Francisco representerer Norge i California og 12 andre delstater på vestkysten. Her ivaretar og fremmer vi Norges interesser, samt bistår norske statsborgere, bedrifter og institusjoner. Vi har en stab på tre utsendte diplomater fra Utenriksdepartementet  og 4 lokalt ansatte.  I tillegg har vi en studentpraktikant. Vi holder til i trivelige og moderne lokaler sentralt i San Francisco.

Vi søker en engasjert og pålitelig medarbeider for lokal ansettelse i 100% stilling fra ca. 15.juli, med mulighet for fast ansettelse. Arbeidsområdet vil hovedsakelig være behandling av søknader om pass. Oppfølging av statsborgerskapssaker, og behandling av søknader om bibehold og personnummer inngår også i porteføljen.  Vi tilbyr en interessant og lærerik jobb hvor man samarbeider med andre norske offentlige institusjoner innen samme fagfelt. Den som tilsettes i stillingen må ha gyldig arbeidstillatelse i USA.

Arbeidsoppgaver: 

 • Saksbehandling av vanlige passøknader og søknader om nødpass
 • Mottak av og dokumentkontroll i statsborgerskapssaker for videresending til Norge og oppfølging av personnummersaker overfor Skatteetaten
 • Bistand i andre forefallende konsulære og administrative oppgaver, f.eks. forkynninger, verifiseringer m.m.
 • Loggføring av passavtaler
 • Besvarelse av publikumshenvendelser per telefon og e-post
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov

Kvalifikasjoner: 

 • God allmennutdannelse
 • God kjennskap til norsk eller annet nordisk språk
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk forvaltning og samfunnsliv
 • Gode IKT-kunnskaper
 • En fordel om søker har erfaring fra arbeid innen offentlig forvaltning
 • Må ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i USA

 Personlige egenskaper: 

 • Personlig initiativ og god vurderingsevne
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Gode sosiale kommunikasjonsevner i forhold til kontakt med publikum
 • Administrativ ryddighet

Lønn etter avtale. Arbeidskontrakt etter lokale vilkår, men med enkelte «norske elementer», som for eksempel 5 uker betalt ferie. Eventuell norsk statsborger må regne med å være skattepliktig til Norge og pliktig medlem av norsk folketrygd og medlem i Statens pensjonskasse.

Dato for tiltredelse medio juli eller etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: fredag 15. juni 2020

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til konsul Olav Gohn tel. + 1 415 882 2000, e-post: [email protected]

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes til: [email protected]