Ledig stilling som lokalt ansatt ved ambassaden i Washington

Ambassaden i Washington har ledig stilling som assistent ved Forsvarsattacheens kontor

Ambassaden i Washington er en av våre største og viktigste utenriksstasjoner. Virksomheten er fordelt på saksfeltene politikk, økonomi, forsvar, kommunikasjon og kultur, samt administrasjon og konsulært og ledes av ambassadør og nestleder. Blant de rundt 30 utsendte medarbeiderne er flere spesialutsendinger fra ulike fagdepartementer og representanter fra en rekke institusjoner utenfor forvaltingen med bred kontakt med norsk samfunnsliv. Ambassaden er i tillegg oppsatt med omtrent 20 meget dyktige lokalt ansatte, som i hovedsak arbeider innen feltene konsulært, administrativt, kommunikasjon og kultur.

Stillingen er knyttet til Forsvarsattacheens kontor med 7 ansatte. Som assistent/saksbehandler ved Forsvarsattacheens kontor må du inneha norsk statsborgerskap og kunne sikkerhetsklareres.

Søkeren må ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i USA.

Arbeidsområdet i stillingen omfatter i hovedsak:

Arbeidsoppgaver koordineres i løpende dialog med forsvarsattachéen.

 • Saksbehandling og generell kontor/administrativ støtte til forsvarsattacheen
 • Enkel saksbehandling innen budsjett og regnskap
 • Lokal informasjonsforvalter, motta/fordele post og meldinger, arkiv
 • Reise- og besøksadministrasjon, herunder planlegging og koordinering
 • Behandling og videreformidling av diplomatiske klareringer mellom Norge, USA og Canada
 • Kontakt med ulike lokale myndigheter
 • Ansvar for materiellregnskap
 • Forefallende arbeid

Kvalifikasjonskravene:

 • Minimum 3årig relevant bachelorgrad/høyskole utdanning
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Annen utdanning og relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper:

 • Initiativ og evne til å kunne arbeide selvstendig
 • Tilpasningsdyktig i et hektisk arbeidsmiljø
 • Ha gode kommunikasjonsevner
 • Taktfullhet og integritet

Det er ønskelig med erfaring fra stilling med tilsvarende innhold. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater. Gyldig sikkerhetsklarering må være på plass før tiltredelse i stillingen.

Vi tilbyr arbeidskontrakt som lokalt tilsatt medarbeider, med lønn avhengig av kvalifikasjoner og tilpasset amerikanske nivå. Som norsk statsborger er du skattepliktig til Norge, og oppebærer pliktig medlemskap i norsk folketrygd og Statens pensjonskasse.

Søknadsfrist: 8. februar    
Tiltredelse: så snart som mulig
Søknad vedlagt CV, vitnemål og attester sendes: emb.washington@mfa.no