LEDIG STILLING SOM RÅDGIVER/SENIORRÅDGIVER VED GENERALKONSULATET I HOUSTON

Fasade Norway House - Photo:Terje Odden
Norway House i Houston huser Det norske generalkonsulatet i byen, Innovasjon Norge, NORWEP samt et større inkubatorkontor. Fasilitetene er fra 2010 og er sentralt plassert i Houston.

Det norske generalkonsulatet i Houston, Texas søker lokalt ansatt rådgiver/seniorrådgiver med frist 17. juni 2018

Generalkonsulatet i Houston søker en engasjert og pålitelig medarbeider for lokal ansettelse i 100% stilling fra ca. 1. september 2018. Ansvarsområdet omfatter arbeid med sentrale områder som næringsfremme, verdiskapning, forskning og høyere utdanning. Den som tilsettes i stillingen må ha gyldig arbeidstillatelse i USA.

 

Hovedoppgavene til generalkonsulatet er å ivareta og fremme Norges interesser, og å bistå norske statsborgere, bedrifter og institusjoner. Generalkonsulatet i Houston representerer Norge i Texas og i 11 andre amerikanske delstater og territorier. Vi har en stab på to utsendte (generalkonsul og konsul) og 4 lokalt ansatte. I tillegg har vi normalt to studentpraktikanter. Vi holder til i trivelige og moderne lokaler sentralt i Houston.

Houston er en av de viktigste internasjonale næringslivs-destinasjonene for Norge og norsk næringsliv. Generalkonsulatet er samlokalisert på Norway House med Innovasjon Norge og Norwegian Energy Partners (NORWEP).

 

Arbeidsoppgaver:

 

 • Fremme utvikling av norsk næringslivs posisjon i Houston og embetsdistriktet for øvrig på sentrale næringsområder som energi, shipping, finans og nye næringer
 • Fremme samarbeid mellom Norge og USA//Texas innen forskning, teknologi og kommersialisering
 • Ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av workshops, seminar og konferanser
 • Legge til rette for besøk av delegasjoner, grupper og individer
 • Rapportere om trender og utvikling i relevante sektorer
 • Aktivt bidra til generalkonsulatets nettsider og bruk av sosiale medier
 • Samarbeide med andre institusjoner lokalisert på Norway House i Houston: Innovasjon Norge, NORWEP og Det norsk-amerikanske handelskammeret (NACC)
 • Stasjonssjefen kan endre stillingsinnhold ved behov

 

Kvalifikasjoner:

 

 • God kjennskap til norsk og lokalt næringsliv
 • God forståelse for næringslivets behov for assistanse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til elektroniske arbeidsverktøy, herunder kunnskap om sosiale medier
 • Må ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i USA

 

Personlige egenskaper:

 

 • Proaktive nettverksevner
 • Personlig initiativ og god vurderingsevne
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Gode sosiale- og kommunikasjonsferdigheter
 • Administrativ ryddighet

 

Ansettelse skjer på konkurransedyktige, lokale lønns- og kontraktsvilkår, dog med enkelte «norske elementer», som for eksempel 37,5 timers arbeidsuke og 5 ukers ferie.  Eventuelle norske statsborgere vil være skattepliktig til Norge og pliktig medlem av norsk folketrygd og medlem i Statens pensjonskasse.

 

Tiltredelse etter avtale.

 

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til konsul Ingunn Oudia – 713 620 4200

 

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes pr. e-post til: Ingunn.Oudia@mfa.no

 

Søknadsfrist 17. juni 2018