Søk praktikantplass før 1. oktober - Photo:GK New York
GK New York

Praktikantutlysning 2022

Har du lyst til å jobbe i New York og lære mer om hvordan det er å jobbe i utenrikstjenesten? Generalkonsulatet i New York leter etter en norsk studentpraktikant for høstsemesteret.

Som praktikant vil du bli en del av det daglige virket på generalkonsulatet. Dette innebærer varierte arbeidsoppgaver innenfor kultur- og næringsfremme, presse-, og informasjonsarbeid i tillegg til øvrige ansvarsområder.

Praktikanten vil være involvert i planlegging og gjennomføring av prosjekter for å fremme norske nærings- og kulturinteresser. Generalkonsulatet jobber for å øke bevisstheten om norske bedrifters kompetanse innen fornybar energi, grønn teknologi og finans, samt kreative næringer som arkitektur, design og mote. Vi arbeider også for å skape muligheter for norsk samtidskunst, scenekunst, litteratur, musikk, kunsthåndverk og film i USA. En viktig del av arbeidet vil være å hjelpe til med å drifte generalkonsulatets kontoer på sosiale medier.

Generalkonsulatet ønsker søkere med interesse for og kompetanse fra ulike typer kultur- og informasjonsarbeid, eller arbeid med å støtte norsk næringsliv i en etableringsfase. Vi er interessert i personer som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og som kan arbeide selvstendig. Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk og engelsk er en forutsetning.

Praktikantoppholdet varer fra midten av august og ut året 2022. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på 14.750 kroner pr. måned. Boligutgifter og kostnader forbundet med reise til og fra New York dekkes ikke.

Søknaden bør ikke overskride én side. Søkere bes om å samle søknad og alle vedlegg til én fil som sendes via søknadsportalen.

Søknadsfrist: 15.03.2022

En studentpraktikant må:
• Være norsk statsborger
• Være student ved et godkjent lærested eller ha til hensikt å videreføre studier med sikte på en mastergrad etter oppholdet
• Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
• Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet
• Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
Spørsmål om stillingen kan rettes til konsul Ginni Wiik på ginni.wiik@mfa.no eller nestleder Marit B. Randsborg på marit.randsborg@mfa.no.

Det gjøres oppmerksom på at utviklingen under den pågående pandemien, herunder smitteutvikling og reiserestriksjoner, kan medføre at generalkonsulatet blir nødt til å forskyve tiltredelsestidspunkt, eller i siste instans, avlyse oppholdet. Generalkonsulatet kan dessverre ikke påta seg å dekke ekstra kostnader som følge av et forsinket eller avlyst opphold.