Manhattan skyline - Photo:GK New York
Manhattan skyline GK New York

Praktikantplasser ved generalkonsulatet i New York våren 2023

Har du lyst å jobbe i verdensmetropolen New York og lære mer om hva utenrikstjenesten gjør? Generalkonsulatet i New York søker etter to norske studentpraktikanter for vårsemesteret.

Søknadsfrist:  03.10.2022
Periode:  Midten av januar - juli 2023. 

Som praktikant vil du bli en del av vårt daglige virket på generalkonsulatet. Dette innebærer varierte arbeidsoppgaver innenfor kultur- og næringsfremme, i tillegg til presse-, og kommunikasjonsarbeid. Generalkonsulatet jobber for å øke norske bedrifters synlighet innen fornybar energi, grønn teknologi og finans, samt å fremme kreative næringer innen arkitektur, design og mote. Vi arbeider også for å skape muligheter for norsk samtidskunst, scenekunst, litteratur, musikk, kunsthåndverk og film i USA. En viktig del av arbeidet vil være å hjelpe til med å drifte generalkonsulatets kontoer på sosiale medier.

Generalkonsulatet ønsker søkere med interesse for og kompetanse fra kultur- og kommunikasjonsarbeid, eller arbeid med å støtte norsk næringsliv. Vi er interessert i personer som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og som kan arbeide selvstendig. God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Praktikantoppholdet varer fra midten av januar til juli 2023. Maksimal periode er 6 måneder. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på kr. 16.000 kroner pr. måned. Boligutgifter og kostnader forbundet med reise til og fra New York dekkes ikke.

Søknaden bør ikke overskride én side. Søkere bes om å samle søknad og alle vedlegg til én fil som sendes via søknadsportalen.

Søknadsfrist: 03.10.2022

En studentpraktikant må:
• Være norsk statsborger
• Være student ved et godkjent lærested eller ha til hensikt å videreføre studier med sikte på en mastergrad etter oppholdet
• Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
• Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet
• Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere


Spørsmål om stillingen kan rettes til konsul Signe Engli eller konsul Aslaug Nygård (nestleder).

Det gjøres oppmerksom på at utviklingen under den pågående pandemien, herunder smitteutvikling og reiserestriksjoner, kan medføre at generalkonsulatet blir nødt til å forskyve tiltredelsestidspunkt, eller i siste instans, avlyse oppholdet. Generalkonsulatet kan dessverre ikke påta seg å dekke ekstra kostnader som følge av et forsinket eller avlyst opphold.
 

Søknad må sendes via søknadsportalen, se:

Praktikantplasser ved generalkonsulatet i New York våren 2023 (catsone.com)