Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ledig stilling vikariat: Resepsjonist/konsulær saksbehandler.

Generalkonsulatet i Houston søker lokalt ansatt resepsjonist/konsulær saksbehandler.

| Houston

Generalkonsulatet i Houston representerer Norge i Texas og ni andre delstater samt to territorier i USA. Her ivaretar og fremmer vi Norges interesser, samt bistår norske statsborgere, bedrifter og institusjoner. Vi har en stab på to utsendte diplomater fra Utenriksdepartementet og fire lokalt ansatte. Vi holder til i trivelige og moderne lokaler sentralt i Houston (men jobber for øyeblikket delvis fra hjemmekontor).

Vi søker en engasjert og pålitelig medarbeider for midlertidig lokal ansettelse i 100% stilling i ett år fra ca. medio januar 2021.  Arbeidsområdet vil hovedsakelig være håndtering av generalkonsulatets sentralbord og resepsjon samt besvaring av henvendelser per e-post og telefon. Behandling av søknader om pass, bibehold og personnummer samt oppfølging av statsborgerskapssaker inngår også i porteføljen. Den som tilsettes i stillingen må ha gyldig arbeidstillatelse i USA.

Arbeidsoppgaver:

 • Betjening av generalkonsulatets sentralbord og resepsjon
 • Besvarelse av publikumshenvendelser per e-post og telefon samt direkte kontakt med publikum som oppsøker generalkonsulatet
 • Loggføring av passavtaler
 • Saksbehandling av vanlige passøknader og søknader om nødpass
 • Mottak av og dokumentkontroll i statsborgerskapssaker for videresending til Norge og oppfølging av personnummersaker overfor Skatteetaten
 • Vikariering for andre funksjoner i generalkonsulatets konsulære og administrative team
 • Bistand i andre forefallende konsulære og administrative oppgaver
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner:

 • God allmennutdannelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode IKT-kunnskaper, kjennskap til MS Office verktøy.
 • Minimum to års relevant arbeidserfaring fra et administrativt miljø
 • Erfaring med publikumskontakt
 • En fordel om søker har erfaring fra arbeid innen offentlig forvaltning
 • Må ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i USA

Personlige egenskaper:

 • Administrativ ryddighet
 • Personlig initiativ og god vurderingsevne
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Gode sosiale kommunikasjonsevner i forhold til kontakt med publikum

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner som lokalt ansatt medarbeider i henhold til utenrikstjenestens retningslinjer. Arbeidskontrakt etter lokale vilkår.

Dato for tiltredelse medio januar 2021 eller etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: fredag 15. desember 2020

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til konsul Merete Alvestad Henriksen tel. 713 620 4200

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes til: cg.houston@mfa.no

Generalkonsulatet vektlegger like muligheter for alle og oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.