Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Studentpraktikant i USA

Få et innblikk i hverdagen ved ambassaden i Washington D.C., eller ved en av konsulatene i New York, Houston eller San Francisco.

Ambassaden og generalkonsulatene i USA tilbyr praktikantplasser hver høst og hver vår.

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad og kandidatene må ha norsk statsborgerskap. Ordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

Ledige stillinger finnes på regjeringen.no.