Søknad om pass

Alle norske statsborgere bosatt i De forente arabiske emirater kan søke om pass ved den norske ambassaden i Abu Dhabi. Barn under 12 år kan også søke ved konsulatet i Dubai.

For norske statsborgere over 12 år:

  • søker må personlig møte opp  ved den norske ambassaden i Abu Dhabi til forhåndsreservert tid.
  • søker må ha med det gamle  passet, eller eventuelt politianmeldelsen om at det gamle passet er stjålet eller mistet.
  • søker må avgi biometri i  form av foto, fingeravtrykk og signatur. Ambassaden har eget utstyr for dette.
  • Søknadsavgiften på AED 200  (over 16 år) og AED 120 (under 16 år) må betales kontant.

For norske statsborgere under 12 år:

  • søker må personlig møte opp ved den norske ambassaden i Abu Dhabi eller ved konsulatet i Dubai.
  • Begge foreldrene må følge barnet, om en av foreldrene ikke har anledning kan vedkommende skrive en fullmakt. Begge foreldrenes pass må presenteres for verifisering av signaturene.
  • søker må ha med gammelt pass. Om passet er stjålet eller mistet må politianmeldelse medbringes.
  • Om barnet søker sitt første norske pass må original fødselsattest (attestert av utenriksdepartementet) tas med.
  • Nytt passbilde der søkers ansikt er rettet mot kameraet. Bildet skal være tatt mot hvit bakgrunn, munnen lukket, ørene synlig og eventuelle briller tatt av.
  • AED 120 i kontanter.

For norske statsborgere i Kuwait. Ta kontakt med vår konsulærkontakt Ronny Engen.

For norske statsborgere i Qatar. Ta kontakt med vår konsulærkontakt Kenneth Torp

Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende. Alle norske borgere må ha registrert personnummer i folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen.