Konsulær bistand og nødpass

Ambassaden yter konsulær bistand til norske borgere som oppholder seg i De forente arabiske emirater.

Kontakt ambassaden på telefon ved behov for konsulær bistand eller eventuelt på e-post dersom det ikke haster.

Norske nødpass (oransje farge), reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) eller Utlendingspass/reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) aksepteres ikke som innreisedokument i FAE, Kuwait eller Qatar.

Ambassaden ber alle reisende til FAE, Kuwait eller Qatar om å påse at de har gyldig, ordinært pass. Husk å sjekke i god tid om passet er gyldig under hele oppholdet utenfor Norges grenser (og i 6 måneder etter innreise i f. eks. FAE). For mer informasjon om utstedelse/fornyelse av pass osv. se Politiets hjemmesider