Praktikantopphold våren 2020

Sofiivska Ploshcha - Photo:ukranews.com

Har du lyst på et spennende praktikantopphold på en norsk ambassade? Da er Kyiv stedet! Ukraina er nå et av Europas politisk aller mest interessante land, og Kyiv er «en fargerik metropol med lokale designbutikker, kulinarisk stolthet og stilige drinker» ifølge Magasinet Reiselysts oktoberutgave.

Den norske ambassaden i Kyiv søker studentpraktikant for våren 2020. Praktikantoppholdet varer i cirka fem måneder*, med ønsket tiltredelse 13. januar 2020. Søknadsfrist 13. oktober 2019.


Hensikten med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under løpende veiledning fra ambassadens øvrige ansatte vil studentpraktikanten ta del i ambassadens virksomhet. Det legges vekt på at praktikanten skal få en bred innsikt i hvordan en utenriksstasjon fungerer. Praktikanten vil ta del i et stort spekter av ambassadens faglige og praktiske oppgaver, inkludert:

  • Forberede og gjennomføre prosjekter og arrangementer innen presse, kultur og informasjon.
  • Delta på møter om politikk, kultur og næringsliv.
  • Foreta informasjonsinnhenting og utarbeide rapporter om ulike samfunnsområder.
  • Produsere og publisere artikler til hjemmesidene og nyhetsbrev
  • Administrative arbeidsoppgaver tilknyttet den daglige driften av ambassaden

 

Søknadsinformasjon:
Det er en forutsetning at praktikanten er norsk statsborger og medlem i Folketrygden. Praktikantene må videre være under relevant utdannelse ved et godkjent lærested, fortrinnsvis med avsluttet bachelorgrad, og kan ikke tidligere ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten.

 

Praktikantplassen er ikke lønnet, men det vil bli gitt et stipend til dekning av boutgifter og levekostnader. Stipendet kan kombineres med støtte fra Lånekassen, fastsettes etter UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, og utgjør i dag 10.000,- NOK pr mnd. Praktikantene er selv ansvarlige for utgifter forbundet med reise til og fra Kyiv.

 

Videre viser det til UDs betingelser og retningslinjer for studentpraktikantordningen.

 

Ambassaden i Kyiv ivaretar Norges forbindelser med og interesser i Ukraina og Hviterussland. Det vil bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn, herunder politikk, økonomi og samfunn, samt god skriftlig og muntlig formidlingsevne på både engelsk og norsk. Kunnskap i ukrainsk og/eller russisk språk, historie og samfunnsforhold vil bli tillagt vekt. Mer informasjon om ambassaden i Kyiv finner du på www.norway.no/ukraine og ambassadens Facebook-side.

 

Søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, attester, og annen relevant informasjon sendes til [email protected]

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til ambassaderåd Fredrik Arthur ([email protected]) eller ambassadesekretær Trine Benonisen ([email protected]).

 

*Praktikanter ved utenlandske ambassader er per i dag ikke omfattet av ukrainske retningslinjer for lovlig opphold utover 90 dager. Dette er en problemstilling flere ambassader, ukrainske politikere og sivilsamfunnsorganisasjoner har tatt opp gjentatte ganger. Ambassaden har erfaring med at man tross dette kan oppnå lovlig opphold utover 90 dager. Slik regelverket er per i dag, vil man da ikke kunne regne med å slippe inn i Ukraina igjen om man forlater Ukraina i siste del av oppholdet (etter dag 90).