Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

12345.jpg

Tre år siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim/Три роки тому Росія незаконно анексувала Крим

Tre år siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim

18. mars er det tre år siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim. De internasjonale reaksjonene på anneksjonen har vært sterke, og Norge står sammen med allierte og partnere i reaksjonen på Russlands opptreden.

- Norge har fordømt Russlands fortsatte okkupasjon og ulovlige anneksjon av Krim og Sevastopol. Russlands opptreden er et alvorlig folkerettsbrudd og utfordrer vår internasjonale orden, sier statssekretær Marit Berger Røsland.

Tre år etter den ulovlige anneksjonen er Krim i praksis utilgjengelig for det internasjonale samfunn. Russisk praksis hindrer både internasjonale og ikke-statlige organisasjoners adgang til halvøyen. De fratas dermed muligheten til å overvåke sikkerhets- og menneskerettighetssituasjonen.

- Det er helt uholdbart at organisasjoner som FN, OSSE og Europarådet hindres i å utføre sitt arbeid på Krim. Vi kan ikke akseptere et lovløst område i Europa. Norge oppfordrer russiske myndigheter til straks å gi uhindret adgang både for internasjonale og ikke-statlige organisasjoner, sier statssekretær Marit Berger Røsland.

 ----------------------------------------------------------------------------------

Три роки тому Росія незаконно анексувала Крим

18 березня -третя річниця незаконної анексії Криму, Росією. Міжнародна реакція на анексію була сильною, і Норвегія разом з союзниками і партнерами реагує на поведінку Росії.

- Норвегія засудила російську окупацію і незаконну анексію Криму та Севастополя. Поведінка Росії є серйозним порушенням міжнародного права та міжнародного порядку, сказала заступник міністра закордонних справ  пані Маріт Бергер Росланд

 Три роки незаконної анексії Криму та, на практиці, недоступності для міжнародної спільноти. Росія практично перекрила доступ на півострів як міжнародним, так і неурядовим організаціям. Таким чином, вони позбавлені можливості контролювати ситуацію в плані безпеки і прав людини.

-Це є абсолютно неприйнятним, що таким організаціям, як ООН, ОБСЄ, Рада Європи, перешкоджають виконувати свою роботу в Криму. Ми не можемо прийняти той факт щоб у  Європі знаходилася беззаконна  територія. Норвегія закликає російську владу негайно забезпечити безперешкодний доступ для міжнародних і неурядових організацій, сказала заступник міністра закордонних справ Норвегії пані Маріт Бергер Росланд.