Skip to main content
Norway in Ukraine Royal Norwegian Embassy in Kyiv

Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Spørsmål og svar om koronautbruddet

Spørsmål og svar-sider fra departementer og øvrige myndigheter.