Skip to main content
Norway in Ukraine Royal Norwegian Embassy in Kyiv

Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Spørsmål og svar om koronautbruddet

Spørsmål og svar-sider fra departementer og øvrige myndigheter.