Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

energyeficiency - Photo:energyeficiency
energyeficiency energyeficiency

Norway and Ukraine launch Energy Efficiency Initiative

Норвегія та Україна запускають Ініціативу з енергоефективності

Energy efficiency projects under the initiative reduce the consumption of energy generated from fossil fuels and the resulting emissions of CO2. At the same time they are designed to strengthen local governance and anti-corruption measures by fostering good project management and introducing new funding models at municipal level. This in turn benefits local business development and promotes good corporate governance.

Norway intends to contribute 20 million euro to the “Norwegian-Ukrainian Energy Efficiency Initiative.” The aim is to improve energy efficiency in public buildings, including kindergartens, schools and hospitals.

Projects related to energy saving and energy efficiency have a huge potential in Ukraine. Saving energy saves money and benefits the environment.  Most of the approved projects are in Eastern Ukraine, including the Government controlled areas of Luhansk and Donetsk regions. In Eastern Ukraine 43 such projects have been approved so far.

State Secretary Halvorsen and Deputy Minister Oleksii Riabchyn of the Ministry of Energy and Environmental Protection of Ukraine will launch the initiative on 3 February at Kyiv’s Kindergarten No. 417, one of the beneficiaries of the energy efficiency initiative.

The projects are implemented by the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).

Grants under the «Norwegian-Ukrainian Energy Efficiency Initiative» are leveraged with a loan mechanism. This greatly increases the funding available for the projects.

The ultimate goal of NEFCO (www.nefco.org) is to find solutions that benefit the environment and climate in a cost-efficient way.

----------

Проекти з енергоефективності за ініціативою зменшують споживання енергії, виробленої за рахунок викопного палива, а також викиди СО2. Водночас вони покликані посилити місцеве управління та антикорупційні заходи шляхом сприяння правильному управлінню проектами та впровадженню нових моделей фінансування на муніципальному рівні. Це, в свою чергу, приносить користь розвитку місцевого бізнесу та сприяє гарному корпоративному управлінню.

Норвегія має намір внести 20 мільйонів євро в «Норвезько-українську ініціативу з енергоефективності». Мета полягає в підвищенні енергоефективності в громадських будівлях, включаючи дитячі садки, школи та лікарні.

Проекти, пов'язані з енергозбереженням та енергоефективністю, мають величезний потенціал в Україні. Економія енергії дозволяє економити гроші та приносить користь навколишньому середовищу. Більшість схвалених проектів є у Східній Україні, включаючи райони, що контролюються урядом Луганської та Донецької областей. На сьогодні на Сході України затверджено 43 такі проекти.

Державний секретар Норвегії Аудун Халворсен та заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Рябчин розпочнуть ініціативу 3-го лютого в київському дитячому садку № 417, одному з бенефіціарів ініціативи з енергоефективності.

Проекти реалізовує Північна корпорація фінансування довкілля (NEFCO).

 

Гранти в рамках «Норвезько-української ініціативи з енергоефективності» використовуються за допомогою механізму позики. Це значно збільшує доступне фінансування проектів.

 

Кінцева мета NEFCO (www.nefco.org) - знайти рішення, що сприяють екології та клімату економічно.