Norskopplæring for norske barn bosatt i utlandet - Globalskolen

Globalskolen gir nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til norske barn i grunnskolealder bosatt i utlandet. 

Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge.
Globalskolen tilbyr også undervisning til flerspråklige elever.

Søknadsfrist høstsemesteret 30. August

Søknadsfrist vårsemesteret 30. Januar