Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Leveattester 2020

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil vi ikke sende ut leveattester i 2020.

Every year NAV sends life certificates to recipients of retirement pension and disability benefit living abroad. Due to the Corona situation we will not send life certificates in 2020.