Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Fra og med mandag 16. mars kl. 08:00 stenger alle Norges flyplasser.

Alle reisende må forholde seg til informasjon fra flyselskapet sitt. Siste mulighet til å reise med fly fra Ukraina til Norge er altså søndag 15. mars.

Ukrainske myndigheter har varslet at all regulær flytrafikk til/fra Ukraina vil bli innstilt fra midnatt, natt til tirsdag 17. mars.

Ukraina innfører innreiseforbud for utenlandske statsborgere og statsløse personer med virkning fra 16. mars 2020 kl 00.01 Kyiv-tid (CET+1) og i to uker framover. Forbudet gjelder også for reisende i transitt. Innreiseforbudet gjelder ikke følgende kategorier utenlandske statsborgere og statsløse personer:

- Ansatte ved diplomatiske og konsulære representasjoner og internasjonale organisasjoner som er akkreditert i Ukraina, inkludert deres familiemedlemmer.
- Personer som kan dokumentere fast eller midlertidig oppholdstillatelse i Ukraina.

Siste frist for innreise til Ukraina for utenlandske statsborgere, bortsett fra unntakskategoriene, er altså søndag 15. mars.

«Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Norske borgere som bor fast i utlandet bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning,» sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding 14. mars.