Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

СПІЛЬНА ЗАЯВА ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ УСУНЕННЯ НАСИЛЬСТВА ПРОТИ ЖІНОК

24 листопада 2017 року Насильство щодо жінок є серйозним порушенням прав людини та формою дискримінації. За оцінками, понад 20% українських жінок є жертвами насильства в різних його формах прояву (фізичному, психологічному, сексуальному). Чимало жінок не повідомляють органам влади про насильство і замовчують свої страждання. Питання насильства щодо жінок не можна розглядати як приватну справу. Насильство щодо жінок – це величезні фізичні, психологічні та економічні втрати для самих жертв. Наслідки такого насильства стосовно жінок також мають негативний вплив на дітей жертв, сім’ї, громади та на суспільство у цілому. За оцінками Фонду народонаселення ООН в Україні, прямі та опосередковані економічні втрати через насильство проти жінок становлять 208 мільйонів доларів США на рік. Тому без приділення цьому проблемному питанню та його наслідкам належної уваги, зокрема через збір органами влади достовірних даних за статевим критерієм, неможливо вирішити цю проблему. Нерівність жінок і чоловіків є основною причиною насильства щодо жінок. Для вирішення питання такого грубого порушення прав людини необхідно усунути всі форми дискримінації щодо жінок. Задля цього всім нам необхідно засудити гендерні стереотипи, які негативно впливають на реалізацію прав жінок і дівчат. Для подолання стереотипів та зміни ставлення, яке робить прийнятним насильство стосовно жінок, необхідно проводити освітні заходи та підвищувати обізнаність на всіх рівнях суспільства. Ці зміни також необхідні для посилення процесу усунення насильства щодо жінок. Іншим важливим аспектом є захист потерпілих від насильства. Жертви насильства повинні мати доступ до необхідних і життєво важливих послуг та підтримку, не побоюючись негативного до себе ставлення та повторення страждань. Запобігання та захист не є достатніми заходами: ті, хто вчинив акти насильства, повинні нести відповідальність за свої дії. Притягнення кривдників до відповідальності є потужним сигналом суспільству: насильство щодо жінок забороняється. Цілі сталого розвитку ООН також закликають до усунення всіх форм насильства проти жінок та дівчат у державній та приватній сферах, і в цьому контексті Україна зобов’язана дотримуватися національної мети – «Зменшити рівень гендерного та домашнього насильства та ефективно запобігати його проявам, а також своєчасно надавати допомогу жертвам» до 2030 року. Особливо важливо для України забезпечити доступ усіх жінок (особливо жінок, які зазнали численних та різних форм дискримінації) до правосуддя, захисту та надання послуг для боротьби з насильством щодо жінок. В останніх висновках Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) стосовно України було висловлено занепокоєння з приводу поширення практики насильства стосовно жінок та закликано до внесення необхідних змін до законодавства, яке б узгоджувалося із регіональними та міжнародними стандартами, у т.ч. шляхом ратифікації Стамбульської конвенції. Ми, що нижче підписалися, закликаємо Україну ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству («Стамбульська конвенція»). У Конвенції передбачено комплексний підхід до усунення та боротьби з насильством стосовно жінок шляхом запобігання, захисту, кримінального переслідування та застосування єдиної політики. Ратифікація та реалізація Конвенції стануть важливим інструментом для забезпечення того, щоб кожна жінка жила без остраху, в безпеці та без насильства. Посольство Австрії в Україні Посольство Естонії в Україні Посольство Канади в Україні Посольство Королівства Данія в Україні Посольство Королівства Нідерланди в Україні Посольство Німеччини в Україні Посольство Норвегії в Україні Посольство Республіки Кіпр в Україні Посольство Румунії в Україні Посольство Словенії в Україні Посольство Швейцарії в Україні Посольство Швеції в Україні Офіс Ради Європи в Україні ООН Жінки в Україні Представництво Європейського Союзу в Україні Представництво НАТО в Україні Представництво ЮНЕЙДС в Україні Представництво ЮНІСЕФ в Україні Управління Верховного комісара ООН з прав людини/Моніторингова Місія ООН з прав людини в Україні Фонд Народонаселення ООН в Україні