Skip to main content
Norway in the United Kingdom Royal Norwegian Embassy in London

Reiser til Norge / Travels to Norway

Informasjon om innreiserestriksjoner og karantenebestemmelser / Information regarding restrictions on entry and quarantine.

Oppdatert 3.12.2021

Ambassaden mottar svært mange enkelthenvendelser knyttet til spørsmål om innreiserestriksjoner og gjeldende regelverk.

Ambassaden har ikke ytterligere informasjon om innreise og regelverk en det som finnes på www.regjeringen.no og www.udi.no  Derfor må alle spørsmål om dette rettes til UDI.   

Norge godtar nå NHS Covid Pass fra England, Wales, Nord-Irland og Skottland. QR-koden i NHS Covid Pass vil bli verifisert på grensen.

Innreiseregistrering:

Du finner innreiseregistreringsskjemaet her: https://reg.entrynorway.no/

Har du spørsmål kan du ringe +47 33 41 28 70

 

Informasjon om innreise, testing og karantene: 

Fra Norge: 815 55 015

Fra utlandet: +47 21 89 80 42

 

Visum

*****

The Embassy receives numerous requests regarding entry restrictions to Norway.  

The Embassy does not have additional information than what is already published on the Norwegian government website: Government.no  

or on the website of The Norwegian Directorate of Immigration: Immigration to Norway - UDI


Norway does now accept the English, Welsh, Northern Ireland and Scottish NHS COVID Pass. The QR code in the NHS COVID pass will be verified at the border.

Registration of arrival:

You can find the registration form here: https://reg.entrynorway.no/

If you have any questions, please call +47 33 41 28 70

 

Information hotline for entry, testing and quarantine:

From Norway: 815 55 015

From abroad: +47 21 89 80 42 

 

Visas: