Skip to main content
Norway in the United Kingdom Royal Norwegian Embassy in London

Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Reiser til Norge / Travels to Norway

Informasjon om innreiserestriksjoner og karantenebestemmelser / Information regarding restrictions on entry and quarantine.

Oppdatert 07.05.2021
 

Reiser til Norge / Travels to Norway

Informasjon om innreiserestriksjoner og karantenebestemmelser / Information regarding restrictions on entry and quarantine.

Oppdatert 07.05.2021

Innreiserestriksjoner

Regjeringen har innført strenge regler for innreise og grensekontroll i Norge grunnet spredningen av Covid-19 (koronavirus).

Fra midnatt fredag 29. januar gjelder svært strenge regler for innreise til Norge for borgere fra alle land. Mer informasjon finnes på UDIs nettsider.

 • Innreiseregistrering. For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Du finner registreringsskjemaet her. Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.
 • Plikt til test innen 24 timer før ankomst. Det er plikt til å teste seg for Covid-19 før innreise til Norge. Les mer her.
 • Obligatorisk testing på grensen. Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt.
 • Reisende fra Storbritannia. Det er innført strenge smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia.
 • Karantene. Alle reisende fra land eller områder med høy smitte (såkalt røde land eller områder) må i reisekarantene i 10 døgn. Personer som kommer til Norge, inkludert turister og besøkende, som ikke er fast bosatt, eier bolig eller har arbeids- eller oppdragsgiver i Norge som har besørget enerom for dem, må oppholde seg på karantenehotell. For mer informasjon om karantenebestemmelser, vennligst se:
   


Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

For mer informasjon om grensekontroll, bortvisning av utlendinger og gjeldene unntak, vennligst se:

Det understrekes at regelverket knyttet til hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende.

 

Visum

 

                                         ***

Restrictions on entry to Norway

The Norwegian Government has implemented extensive restrictions on entry into Norway due to the spread of Covid-19 (coronavirus).

From midnight on Friday 29 January, stringent rules apply for entry into Norway for citizens from all countries. Read more on the UDI website.

 • Registration of arrival. All persons travelling to Norway have a duty to register themselves in order to enhance infection control. This also applies to Norwegian citizens. You can find the registration form hereIf you have questions or require assistance with registration, please call +47 33 41 28 70.
 • Duty to present negative test result taken less than 24 hours prior to entry. For you to enter Norway as a foreign traveller, you must present documentation of a test for the coronavirus. Read more here.
 • Mandatory testing at the border. The government has introduced mandatory testing at the border for persons who have been to an area that necessitates quarantine upon arrival in Norway.
 • People arriving from the United Kingdom. A series of restrictions have been applied to travellers arriving from the United Kingdom.
 • Quarantine. Anyone travelling to Norway from countries or areas with a high level of infection (referred to as red countries or areas) must enter a 10 day travel quarantine. People arriving in Norway, including tourists and visitors, will have to stay in a quarantine hotel unless they have a permanent address in Norway or own a home, or have a suitable place of residence made available by their employer. For more information about the quarantine regulations, please see: Quarantine and isolation


Information hotline for entry, testing and quarantine:

 • From Norway: 815 55 015
 • From abroad: +47 21 93 78 40

For more information about border control, entry restrictions and exemptions, please visit:

Please note that the above may change at short notice.

Visas

For updated information about visa applications to Norway, please see https://www.vfsglobal.com/norway/unitedkingdom/