Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Stortings- og sametingsvalget 2021

Du kan forhåndsstemme i utlandet fra 1. juli til 3. september.

I forbindelse med årets forhåndsstemming vil ambassaden måtte overholde de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak. 

Du kan forhåndsstemme ved brevpost. Dette betyr at ambassaden sender deg nødvendig valgmateriell. Send oss en en-post med navn og adresse til: Londonvalg2021@mfa.no

Det er også mulig å få tilsendt valgmateriale fra vårt generalkonsulat i Edinburgh eller de andre honorære konsulatene.

Vil du likevel stemme på ambassaden må du avtale tid på forhånd. Send oss en e-post til: Londonvalg2021@mfa.no

Les mer om brevstemming her:  Stemme ved brevpost - Valgdirektoratet

Adressene til valgstyrene er tilgjengelig her.

Husk å stemme i tide

På valgdagen 13. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet.

Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig. Har du vært registrert bosatt i utlandet i mer enn 10 år før valgdagen, søker du samtidig med stemmegivningen om innføring i manntallet i den kommunen der du sist var folkeregisterført som bosatt. 

Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal stemme.

Sametingsvalget

Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.