Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiser til Norge

Det er nå få flyvninger mellom Storbritannia og Norge.

Utenriksdepartementet oppfordrer norske borgere som er på reise i utlandet om å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med reise- eller flyselskap. Nordmenn som er bosatt i Storbritannia må selv vurdere om de vil bli værende eller reise til Norge, basert på den konkrete situasjonen. Dette kan være egen helsemessig situasjon, nettverk i Storbritannia, økonomisk situasjon og eventuelt behov for å forlate landet.

Det er få kommersielle flyavganger fra Storbritannia til Norge. Det kan derfor hende du må fly fra flyplass et annet sted enn der du oppholder deg i Storbritannia, og/eller at du må mellomlande på vei til Norge. Mange planlagte flyvninger blir også kansellert på kort varsel, og både reisende og fastboende i Storbritannia kan derfor måtte belage seg på å forbli i landet inntil videre. Vi anbefaler at du holder kontakt med reise-/flyselskap samt reiseforsikringsselskap for råd om hva de kan bistå med ved eventuelle kanselleringer og informasjon om status for flyvninger til Norge.

Ambassaden er kjent med følgende flyvninger mellom Storbritannia og Norge, men merk at disse kan bli endret eller kansellert. Du kan kjøpe billetter som vanlig hos flyselskapene eller reisebyrå:  

  • Aberdeen – Bergen, Widerøe: fire-fem dager i uken. Det går regelmessige flyvninger fra London til Aberdeen med British Airways. Man kan evt. ta tog, men det må da påregnes lang reisetid. Se her for rutetider og billettbestilling. Togselskapene har kortere planleggingshorisont enn normalt så det kan være fordelaktig å bestille billett nærmere avreise. Togselskapet LNER har informasjon om dette på sine nettsider.
  • London Heathrow – Oslo med transitt i Frankfurt, Lufthansa: tirsdag, torsdag og lørdag.

SAS og BA planlegger direkteflyvninger fra London Heathrow – Oslo, men datoene for disse har blitt forskjøvet flere ganger allerede og det kan skje igjen. Dersom du trenger hotellopphold i forbindelse med utreise (f.eks. hvis du flyr fra Aberdeen), kan du informere hotellet om at transitt før hjemreise er «essential travel». Les mer om dette her

Husk at det fortsatt gjelder karanteneregler ved ankomst Norge, og at personer som ankommer Norge fra utlandet må i 10-dagers hjemmekarantene. Du finner oppdatert informasjon fra norske myndigheter om reiser og covid-19 her.

Dersom du planlegger å reise til Norge med familiemedlemmer som ikke er norske statsborgere, finner du informasjon om dette her.

Ambassaden anbefaler at du registrerer deg på www.reiseregistrering.no for å motta oppdateringer om Storbritannia.

 

                                                   ***

 

The Ministry of Foreign Affairs encourages Norwegian citizens who are travelling abroad to return to Norway as soon as possible, in a safe and calm manner, in cooperation with their travel agent or airline. Norwegians living in the UK have to decide for themselves whether to return to Norway, based on individual circumstances. This can be their own health, network in the UK, financial situation and potential need to leave the country.

There are few commercial flights available from the UK to Norway. As a result, you may have to travel from an airport in a different part of the country than where you are currently staying, or you may have to stop over on your way home. Many scheduled flights are being cancelled at short notice, and both tourists and residents may have to stay in the UK until further notice. We recommend that you keep in touch with your travel agent/airline and travel insurance provider for advice on how they can assist you with regards to flight status and possible cancellations.

The embassy is aware of the following flights between the UK and Norway, but please note that these may be changed or cancelled. You can purchase tickets as usual through the airline or travel agent:

  • Aberdeen – Bergen, Widerøe : four-five days a week. There are regular flights from London to Aberdeen with British Airways. You can also travel by train, but please be aware that this takes a long time. Click here for timetables and information on how to book tickets. Train companies are unable to plan ahead as normal, so it may be beneficial to book tickets close to the departure date. You can find more information here.
  • London Heathrow – Oslo via Frankfurt, Lufthansa: Tuesdays, Thursdays and Saturdays.

SAS and BA has scheduled flights from London Heathrow to Oslo. Please be aware that these have been changed several times and that they may be changed again or cancelled. If you need to stay in a hotel in connection with your return travel to Norway (e.g. if you are flying from Aberdeen), you can inform the hotel that transit for return travel is seen as “essential travel”. Read more here.

Remember that there still are quarantine requirements in place for everyone arriving in Norway from abroad and you will have to stay in home quarantine for 10 days after arrival. You will find updated information about Covid-19 and travel from the Norwegian authorities here.

If you are planning to travel to Norway with family members who are not Norwegian nationals, you can find relevant information here.

The embassy recommends that you register your details on www.reiseregistrering.no in order to receive updates on travelling to and from the UK.