Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiser til Norge // Travels to Norway

Informasjon om innreiserestriksjoner, karantenebestemmelser og fly til Norge. // Information regarding restrictions on entry, quarantine and flights to Norway.

| Last updated 20.08.20

Innreiserestriksjoner

Regjeringen har innført strenge regler for innreise og grensekontroll i Norge grunnet spredningen av Covid-19 (koronavirus). Utenlandske borgere som ikke har oppholdstillatelse i Norge kan bli bortvist ved grensen av hensyn til folkehelsen. Dette innebærer at alle utlendinger uten oppholdstillatelse, som ikke omfattes av fastsatte unntak, vil kunne bli bortvist uten nærmere vurdering av hvilken smittefare de individuelt utgjør.

Norske statsborgere kan fortsatt reise til Norge.

For mer informasjon om grensekontroll, bortvisning av utlendinger og gjeldene unntak, vennligst se:

Det understrekes at regelverket knyttet til hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende.

 

Visum

Grunnet overnevnte innreiserestriksjoner er det ikke lenger mulig å søke om Schengenvisum til Norge hos VFS’s søknadssentere.

For spørsmål knyttet til dette, vennligst kontakt VFS.

 

Karantenebestemmelser i Norge

Personer som reiser til Norge skal i 10 dagers karantene etter ankomst til Norge. I tillegg til karantene ved innreise pålegges man 10 dagers karantene dersom en har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene. Visse tilfeller kan gi unntak fra karantenebestemmelser.

Oppdatering 20.08.20

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets (FHI) vurdering av smittesituasjonen for korona har den norske regjeringen besluttet at Storbritannia går fra gult til rødt på smittekartet for Europa. Alle reisende fra Storbritannia som kommer til Norge fra og med 22. august, blir ilagt ti dagers karantene. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon. Endringen i reiseråd og karantenebestemmelser vil tre i kraft fra midnatt natt til lørdag 22. august. Les mer her.

For mer informasjon om karantenebestemmelser, vennligst se:

 

Praktisk om reiser

Vi anbefaler at du holder kontakt med reise-/flyselskap samt reiseforsikringsselskap for råd om hva de kan bistå med ved eventuelle kanselleringer og informasjon om status for flyvninger til Norge.

Du kan finne informasjon om dine rettigheter som reisende hos Forbrukerrådet og Civil Aviation Authority

 

                                                                   ***

 

Restrictions on entry to Norway

The Norwegian Government has implemented extensive restrictions on entry into Norway due to the spread of Covid-19 (coronavirus). Foreign nationals without a residence permit may be rejected for reasons of public health. This means that all foreign nationals without a residence permit, who are not covered by any of the outlined exemptions, will be rejected without further consideration of the risk of infection posed by each individual.

Norwegian nationals can still travel to Norway.

For more information about border control, entry restrictions and exemptions, please visit:

Please note that the above may change at short notice.

 

Visas

Due to the extensive restrictions on entry into Norway, it will no longer be possible to submit applications for Schengen visas to Norway at VFS’ visa application centers.

For any enquiries, please contact VFS Call center.

 

Quarantine in Norway

Persons who travel to Norway will be placed in home quarantine for 10 days after arrival. Additionally, you will be assigned home quarantine if you have been in close contact with someone who has tested positive for Covid-19 within 48 hours prior to them developing symptoms.

Update 20.08.20

Based on the Norwegian Institute of Public Health’s assessment of the COVID-19 situation, the Norwegian Government has decided to change the travel advice for the UK. All travelers from the UK who arrive in Norway from 22 August will have to quarantine for 10 days. Please see the Norwegian Institute of Public Health website for more information. The change in the travel advice and quarantine measures will be effective from 12 AM Saturday 22 August. Read more here.

For more information about quarantine, isolation and social distance, please see guidance from the Norwegian Institute of Public Health (NIPH).

 

Practical about travelling to Norway

We recommend that you keep in touch with your travel agent/airline and travel insurance provider for advice on how they can assist you with regards to flight status and possible cancellations.

You can find information about your rights at Forbrukerrådet and the Civil Aviation Authority.