Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiser til Norge / Travels to Norway

Informasjon om innreiserestriksjoner og karantenebestemmelser / Information regarding restrictions on entry and quarantine.

Oppdatert 18.01.2021

Innreiserestriksjoner

Regjeringen har innført strenge regler for innreise og grensekontroll i Norge grunnet spredningen av Covid-19 (koronavirus).

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Les mer her.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

Fra 2. januar 2021 innfører regjeringen plikt til å teste seg for Covid-19 for innreisende til Norge. Les mer her.

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

Det er innført strenge smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia.

Alle reisende fra land eller områder med høy smitte (såkalt røde land eller områder) må i reisekarantene i 10 døgn. Personer som kommer til Norge, inkludert turister og besøkende, som ikke er fast bosatt, eier bolig eller har arbeids- eller oppdragsgiver i Norge som har besørget enerom for dem, må oppholde seg på karantenehotell.

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

  • Fra Norge: 815 55 015
  • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

For mer informasjon om grensekontroll, bortvisning av utlendinger og gjeldene unntak, vennligst se:

Det understrekes at regelverket knyttet til hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende.

 

Visum

Oppdatert informasjon om visumsøknader til Norge er tilgjengelig her: https://www.vfsglobal.com/norway/unitedkingdom/ 

 

Karantenebestemmelser i Norge

Alle reisende fra land eller områder med høy smitte (såkalt røde land eller områder) må i reisekarantene i 10 døgn.

Personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Kravet gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge, eller eier bolig eller fritidsbolig i Norge. Les mer her.

For mer informasjon om karantenebestemmelser, vennligst se:

 

                                                           ***

 

Restrictions on entry to Norway

The Norwegian Government has implemented extensive restrictions on entry into Norway due to the spread of Covid-19 (coronavirus).

All persons travelling to Norway have a duty to register themselves in order to enhance infection control. Read more here.

If you have questions or require assistance with registration, please call +47 33 41 28 70.

A series of restrictions have been applied to travellers arriving from the United Kingdom.

People travelling to Norway from countries with a high level of infection ("red countries") must present a certificate of a negative Covid-19 test when they arrive in Norway. The test must have been taken less than 72 hours before entry.

The government is introducing mandatory testing at the border for persons who have been to an area that necessitates quarantine upon arrival in Norway. This will apply from Monday 18 January at 17:00.

Information hotline for entry, testing and quarantine:

  • From Norway: 815 55 015
  • From abroad: +47 21 93 78 40

For more information about border control, entry restrictions and exemptions, please visit:

Please note that the above may change at short notice.

 

Visas

For updated information about visa applications to Norway, please see https://www.vfsglobal.com/norway/unitedkingdom/


Quarantine in Norway

Anyone travelling to Norway from countries or areas with a high level of infection (referred to as red countries or areas) must enter a 10 days travel quarantine. 

People in entry quarantine must stay at a quarantine hotel during the 10-day quarantine period. This requirement does not apply to people who reside in Norway or own a home or holiday home in Norway, or if your employer provides a suitable single-room accommodation. Read more here.