Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ambassaden i London – ledig midlertidig engasjement som resepsjonist (deltid) fra januar 2021

Det norske ambassaden i London har ledig et midlertidig engasjement som resepsjonist (8 måneders engasjement) fra januar 2021

Ambassaden i London er en av Norges største utenriksstasjoner. Våre hovedoppgaver som utenriksstasjon er å fremme norske interesser og ivareta norske borgere i utlandet.

Vi er rundt 30 ansatte som arbeider i følgende seksjoner: politisk-økonomisk (utenriks- og innenrikspolitikk, økonomi, handel, energi, forsvarspolitikk), KK (kultur og kommunikasjon), administrasjon (daglig drift/sikkerhet) og samt konsulatseksjonen (bistand til nordmenn i utlandet).

Stillingen er en del av det administrative teamet på ambassaden, men har også en god del oppgaver for ambassadens konsulat.

Arbeidstiden vil være fra kl. 1000-1400 mandag til fredag. 

Ansvars- og arbeidsområder:

 • Resepsjonsarbeid
 • Ansvar for sentralbord
 • Besvare publikumshenvendelser
 • Mottak, registrering og utsendelse av pass
 • Arkivering på konsulærfeltet
 • Behandling av postforsendelser/DHL
 • Innkjøp av kontorrekvisita
 • Andre administrative oppgaver

Det gjøres oppmerksom på at linjeleder kan endre stillingens innhold ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må ha gode IKT-kunnskaper
 • Kjennskap til norsk offentlig forvaltning en fordel
 • Erfaring fra resepsjonsarbeid/kundebehandling tillegges stor vekt

Personlige egenskaper:

 • Utpreget serviceinnstilling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og takle arbeidspress
 • God ordenssans, nøyaktighet og punktlighet
 • Fleksibilitet.

Vilkår:

 • Ansettelse på britisk arbeidskontrakt
 • Ansettelse forutsetter gyldig oppholdstillatelse i Storbritannia ved oppstart og under hele ansettelsesperioden
 • Engasjement 8 måneder (deltid)
 • Arbeidstid fra kl. 1000-1400 (kan bli endret ved behov)
 • Lønn etter avtale
 • Prøvetid: 4 uker
 • Ønsket tiltredelse: primo januar 2021

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Ambassaderåd Ragnhild Øverjordet, ragnhild.overjordet@mfa.no

 Søknadsfrist: 22. november 2020  

Søknad, kortfattet CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes til: London.stillinger@mfa.no  merket «Resepsjon 2021»