Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Studentpraktikanter 2021

På grunn av omstendighetene knyttet til Covid-19 vil det dessverre ikke bli inngått nye avtaler om praktikantopphold på ambassaden i London i 2021. Avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg vil ambassaden først vurdere mulig rekruttering for våren 2022 i løpet av høsten.