Ambassaden i London søker rådgiver innen kulturfeltet

Den norske ambassaden i London søker kulturrådgiver. Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt sosialt og tverrfaglig miljø.

Kulturrådgiveren vil inngå i et team med utsendt diplomatisk personell og lokalt ansatte som arbeider bredt med profilering av norsk kultur i Storbritannia. Rådgiveren kommer til å ha et eget fagansvar avhengig av ambassadens behov og teamsammensetning.

Ambassaden i London er en av Norges største utenriksstasjoner. Vi er rundt 30 ansatte som jobber i følgende avdelinger: politisk-økonomisk avdeling (utenriks- og innenrikspolitikk, økonomi, handel, energi, forsvarspolitikk), KK-avdelingen (kultur og kommunikasjon), avdeling for administrasjon og et konsulat.

Stillingen inngår i kultur- og kommunikasjonsavdelingen. Kultur- og kommunikasjonsavdelingen har faglig ansvar for å fremme norsk kultur i Storbritannia og et koordinerende ansvar for presse- og kommunikasjonsarbeidet på ambassaden.

Arbeidsoppgavene omfatter:

 • Informasjon- og profileringsarbeid rettet mot britiske målgrupper innenfor sitt fagansvar på kultur.
 • Tilskuddsforvaltning
 • Nettverksbygging og kontaktskaping mellom britiske og norske kulturinstitusjoner og -- aktører.
 • Organisering av ulike typer arrangementer i ambassadens regi og/eller i samarbeid med andre partnere.
 • Publisering på ambassadens nettsider og sosiale medier

Ambassadens ledelse kan endre stillingens innhold ved behov.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter en utadvendt, engasjert, fleksibel kultur- og samfunnsinteressert person som har god kunnskap om, og interesse for norsk og britisk politikk og kulturliv.

Den riktige kandidaten …

 • Har kulturfaglig bakgrunn
 • Har utmerkede formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig
 • Er kreativ, selvstendig og serviceinnstilt
 • Har internasjonal erfaring er ønskelig, fortrinnsvis erfaring fra Storbritannia.
 • Har gode skriveferdigheter, interesse for publisering på web og sosiale medier. Gode IKT-kunnskaper er nødvendig
 • Bør ha høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Vilkår:

 • Ansettelse på fast, lokal britisk kontrakt
 • Lønn etter avtale
 • Prøvetid på seks måneder
 • Ønsket tiltredelse januar 2018

Søknadsfrist: 3.oktober 2017.

Søknad, kortfattet CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes til: lon-stillinger@mfa.no merket med «Kultur- og kommunikasjonsrådgiver».

Spørsmål om stillingen kan rettes til ministerråd Ragnhild Imerslund ragnhild.imerslund@mfa.no, +44 777 552 5013 eller kulturråd Sigrid Anna Oddsen sigrid.anna.oddsen@mfa.no; +44 7740909837