Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ledig stilling: Administrativ rådgiver for spesialutsendingen for politisaker

Det norske ambassaden i London søker administrativ rådgiver for spesialutsendingen for politisaker. Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt sosialt og tverrfaglig miljø.

Ambassaden i London er en av Norges største utenriksstasjoner. Vi er rundt 30 ansatte som arbeider i  følgende seksjoner: politisk-økonomisk (utenriks- og innenrikspolitikk, økonomi, handel, energi, forsvarspolitikk), KK (kultur og kommunikasjon), administrasjon og et eget konsulat.  

Den ledige stillingen er en del av kontoret for spesialutsendingen for politisaker i London (NLO).  Spesialutsendingen inngår i det nordiske politi- og tollsamarbeidet (PTN) som er en felles nordisk liaisontjeneste. Stillingen representerer de nordiske lands politi- og tollmyndigheter og er også spesialutsending for politisaker ved ambassaden.

NLO kontoret i London dekker et variert område av arbeidsoppgaver. I tillegg til å legge til rette for informasjonsutveksling og samarbeid mellom Storbritannia og de nordiske landene, rapporterer kontoret på utvikling og trender av betydning for nordisk politi og toll. Kontoret legger også til rette for studiebesøk mellom de nordiske landene og Storbritannia.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Understøtte spesialutsendingens rolle. Bidra til å forsterke og effektivisere samarbeidet mellom de nordiske politi- og tollmyndigheter samt tilsvarende myndigheter/samarbeidspartnere
 • Administrative oppgaver knyttet til den daglige driften av kontoret, herunder kontorets arkivsystem
 • Arbeide med politiets sentrale systemer, bl.a. Strasak, Indicia og Omnia. Opplæring vil bli gitt
 • Etablere og opprettholde kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Representere kontoret i nasjonale og internasjonale møter og forum
 • Oversettelse av mindre dokumenter (til/fra engelsk og norsk)
 • Noe reisevirksomhet må påregnes samt noe arbeid ut over normal arbeidstid

Det gjøres oppmerksom på at linjeleder kan endre stillingens innhold ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Må være norsk statsborger og kunne bli sikkerhetsklarert til «Hemmelig»
 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må ha plettfri vandel
 • Bør ha høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Bør ha generelt god IKT-kompetanse
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende jobber

Personlige egenskaper:

 • samfunnsorientert
 • strukturert, god gjennomføringsevne
 • selvstendig, gode samarbeidsevner
 • evne og vilje til faglig utvikling
 • god evne til å knytte og ta vare på verdifulle kontakter i et internasjonalt miljø
 • god kulturforståelse

Vilkår:

 • Ansettelse på lokale britisk vilkår
 • Oppholds-/arbeidstillatelse i UK må være innvilget før oppstart i stillingen (EU Settlement Scheme) og under hele ansettelsesperioden
 • Lønn etter avtale
 • Ønskelig tiltredelse: januar 2022

Søknadsfrist: 22. september 2021

Søknad, kortfattet CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes til: London.stillinger@mfa.no  merket med «adm rådgiver polititutsending 2021».  

Kontaktpersoner:

Om stillingens arbeidsoppgaver:

Spesialutsending for politisaker Sigurd Andreas Moe, sigurd.andreas.moe@mfa.no,

telefon +44(0)778 750 4323

Om ansettelsesvilkår: Ambassaderåd Ragnhild Øverjordet, ragnhild.overjordet@mfa.no