Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ledig engasjement: Medarbeider til konsulatavdelingen

Den norske ambassaden i London søker en medarbeider til sin konsulatseksjon i et 12 måneders engasjement. Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt sosialt og tverrfaglig miljø.

Ambassaden i London er en av Norges største utenriksstasjoner. Vi er rundt 30 ansatte som jobber i følgende seksjoner: politisk-økonomisk (utenriks- og innenrikspolitikk, økonomi, handel, energi, forsvarspolitikk), KK (kultur og kommunikasjon),  administrasjon og ett eget konsulat.

Engasjementet er en midlertidig styrking av konsulatet og vil inngå som en del av ambassadens team som yter bistand til nordmenn i utlandet.  Avdelingen håndterer også søknader om visum og oppholdstillatelse til Norge. 

Ansvars- og arbeidsområder:

 • Mottak og registrering av søknader om pass – og personnummer
 • Mottak og registrering av søknader om bibehold av norsk statsborgerskap
 • Generell konsulær bistand til nordmenn i utlandet
 • Oppgaver knyttet til håndtering av søknader om visum – og oppholdstillatelser

Det gjøres oppmerksom på at linjeleder kan endre stillingens innhold ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må være norsk eller nordisk statsborger
 • Må ha gode IKT-kunnskaper
 • Bør ha høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra fagfeltet tillegges vekt
 • Erfaring fra kundebehandling tillegges vekt

Personlige egenskaper:

 • Utpreget serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og takle høyt arbeidspress
 • God ordenssans, nøyaktighet og punktlighet

Vilkår:

 • Ansettelse på lokale britiske vilkår
 • Oppholds- og arbeidstillatelse i UK må være innvilget før oppstart i stillingen (EU Settlement Scheme) og være gyldig under hele ansettelsesperioden.
 • Lønn etter avtale
 • Prøvetid: 13 uker
 • Ønsket tiltredelse: snarlig

Søknadsfrist: 22. september 2021

Søknad, kortfattet CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes til: London.stillinger@mfa.no  merket med «Konsulærmedarbeider 2021 »

Kontaktpersoner:

Om stillingens arbeidsoppgaver:

Konsul Kristin Skjefstad Edibe: Kristin.Skjefstad.Edibe@mfa.no

Om ansettelsesvilkår:

Ambassaderåd Ragnhild Øverjordet, ragnhild.overjordet@mfa.no