Spørreundersøkelse: Norske borgeres rettigheter etter Brexit

The Independent Monitoring Authority for the Citizens' Rights Agreements (IMA) oppfordrer norske borgere om å delta i en årlig spørreundersøkelse.

IMA skal påse at EU/EØS-borgeres rettigheter i UK og Gibraltar blir ivaretatt etter Brexit. Undersøkelsen varer fra midten av april til utgangen av mai måned.

Spørreundersøkelsen og mer informasjon om denne finnes her:

https://imacitizensrights.qualtrics.com/jfe/form/SV_5p8lR7rHFaCXJmC

                                                      *****

Message from The Independent Monitoring Authority (IMA):

If you are a Norwegian citizen living in the UK, IMA would like your views on your awareness of your rights and trust in public bodies to protect these rights.

The Independent Monitoring Authority is responsible for upholding the rights of EU and EEA EFTA citizens in the UK and Gibraltar post Brexit. Your views are important because they inform the IMA about potential issues and enable them to take action.

Complete the survey here: https://imacitizensrights.qualtrics.com/jfe/form/SV_5p8lR7rHFaCXJmC