Om innreise til Norge

25. september ble innreiserestriksjoner for EØS/Schengen og lilla land (land utenfor EØS/Schengen som FHI mener har en gunstig smittesituasjon) opphevet. Det betyr at EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia og Sveits, kan komme inn til Norge.

Innreiserestriksjoner vil fortsatt gjelde for personer som kommer fra alle andre land (såkalte grå land).

Les mer om innreiseregler til Norge på regjeringen.no

Travel to Norway

25 September at 4 pm entry restrictions for the EEA/Schengen area and purple countries (countries outside the EEA/Schengen area which the Norwegian Institute of Public Health considers to have an acceptable rate of infection) will be lifted. This means that EEA nationals, people from other countries who reside in the EEA, and people residing in the UK and Switzerland may enter Norway. 

Entry restrictions will continue to apply for people coming from all other countries (grey countries).

More information on the Norwegian government website: Government.no