Ambassaden i London søker praktikanter for høsten 2018

Praktikanter våren 2018
Praktikanter våren 2018

Det utlyses herved 2-3 praktikantplasser ved den norske ambassaden i London for høsten 2018 – en fantastisk mulighet til å oppleve forholdet mellom Storbritannia og Norge på nært hold!

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantene vil gjennom orientering og veiledning, få en bred innsikt i ambassadens virksomhet og erfaring fra arbeidet ved en stor utenriksstasjon. Ambassaden i London har rundt 30 ansatte som jobber i følgende avdelinger: politisk-økonomisk avdeling (utenriks- og innenrikspolitikk, økonomi, handel, energi, forsvarspolitikk), KK-avdelingen (kultur og kommunikasjon) og avdeling for administrasjon og konsulære saker. Vi søker for høsten 2018 1-2 praktikanter til politisk-økonomisk avdeling og 1 praktikant til kultur- og kommunikasjonsavdelingen.  

Praktikantene får varierte oppgaver og inkluderes i ambassadens daglige arbeid. Arbeidet vil omfatte oppgaver i alle avdelinger ved ambassaden, men med vekt på økonomisk/politisk- og kultur/informasjons området.

Kultur- og kommunikasjonsavdelingen har ansvar for presse- og kommunikasjonsarbeidet på vegne av hele ambassaden og har faglig ansvar for å fremme norsk kultur i Storbritannia. Praktikanten vil få oppgaver innen kultur og kommunikasjon, utforming av artikler til ambassadens hjemmeside og sosiale medier. Praktikanten vil også engasjeres direkte i utadrettede prosjekter og kulturarrangementer.

Politisk-økonomisk avdeling har ansvar for en rekke politikk- og fagområder. Praktikanten vil følge aktuelle politiske og økonomiske spørsmål ved å innhente informasjon, og utarbeide rapporter og nyhetsbrev. Praktikanten vil tilrettelegge for besøk av regjeringsmedlemmer, embetsverk, næringslivsdelegasjoner og andre arrangementer, samt delta på møter og foredrag, og bidra med webarbeid om nødvendig.

Kvalifikasjoner
Ambassaden ønsker praktikanter som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og har gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig. På kommunikasjonsområdet ønskes det søkere som har gode skriveferdigheter på engelsk og interesse for publisering på web og sosiale medier.

Vilkår
Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på cirka 6 måneder, med oppstart i august
  • Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et justerbart stipend som p.t. er 11 500,- NOK pr måned. Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon om dette, kontakt Erasmus+-prosjektet på http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-studieopphold.
  • Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter. 
  • Søker må være norsk statsborger og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Også søkere som har avsluttet en del av en utdanning (f.eks. BA) og tar sikte på ytterligere utdanning (f.eks. MA) kan vurderes. Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres.

Søknadsfrist: 20.02.2018.
Søknad, kortfattet CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes til: lon-stillinger@mfa.no. For nærmere opplysninger angående praktikantordningen, kontakt ambassaden på telefon: +44(0)2075915500. For praktiske spørsmål kontakt Anne-Margrethe Esmaeili: amwe@mfa.no. Det bes spesifiseres hvilken stilling som søkes, og opplyst om kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner.

Praktikanter våren 2018:

Politisk-økonomisk avdeling
Christine Bangum har en bachelorgrad i statsvitenskap, med fordypning i internasjonal politikk og samfunnsøkonomi, fra Universitetet i Oslo.

Marte Mossing Welo har en bachelorgrad i internasjonale relasjoner, med fordypning i politisk økonomi, fra Universitetet i Edinburgh.

Kultur- og kommunikasjonsavdelingen

Inga Iberg Hanstveit har en bachelorgrad i journalistikk fra Journalisthøgskolen i Oslo, og tar en mastergrad i media and communications på City, University of London.