Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Pass

Informasjon om pass, personnummer, navneendring og statsborgerskap.

Oppdatert 02.07.2021

I tråd med den gradvise oppmykningen av restriksjoner i England, returnerer ambassaden nå gradvis til et mer ordinært tjenestetilbud samtidig som hensynet til smitteverntiltak for besøkende og egne ansatte må opprettholdes. Dette vil også omfatte en gradvis økning i antall tilgjengelige timeavtaler.     

Følg med i bookingsystemet hvor avbestillinger av timer og eventuelle ekstraavtaler vil fremkomme. Får du "No available space found" på bookingsiden betyr det at det ikke er flere ledige timer.  

Nye avtaler for september blir lagt ut fredag 6. august kl. 10.30.

Fra og med 1. juni 2021 er det ikke lenger mulig å søke om personnummer og pass til barn ved de honorære konsulatene i Storbritannia. Alle må søke ved ambassaden i London.

Dersom det gjelder liv og helse og du har akutt behov for pass, ta kontakt med oss per e-post: post.uk@mfa.no