Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

Informasjon om pass, personnummer, navneendring og statsborgerskap.

| Oppdatert 2. juni 2020.

Grunnet utbruddet av Covid-19 viruset har vi besluttet å inntil videre ikke legge ut nye timer for fornyelse av pass.

Det er ikke besluttet når nye passavtaler vil bli tilgjengelige, men vi følger situasjonen tett.

Om du skulle ha et kritisk behov for pass, ta kontakt per epost: [email protected].

Vennligst inkluder følgende informasjon:

  • Fullt navn, fødselsdato og passnummer (om mulig) til passøker
  • Fullt navn, fødselsdato og passnummer (om mulig) for begge foreldre dersom passøker er mindreårig
    Dersom en av, eller begge, foreldre er utenlandsk statsborger ber vi om at det opplyses om dette.
  • Begrunnelse for passbehovet.
  • Bekreftelse på bestilt reise dersom dette foreligger.