Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

Informasjon om pass, personnummer, navneendring og statsborgerskap.

Oppdatert 27. november 2020

Covid-19-restriksjoner medfører at ambassadens tjenestetilbud er endret. Registrering av timeavtale på nett er derfor ikke tilgjengelig for tiden.

Dersom du har behov for pass, ta kontakt med oss per epost: post.uk@mfa.no 

Vi ønsker å bistå deg så raskt som mulig. Vennligst inkluder følgende informasjon når du kontakter oss:

  • Fullt navn, fødselsdato og passnummer (om mulig) til passøker.
  • Fullt navn, fødselsdato og passnummer (om mulig) for begge foreldre dersom passøker er mindreårig.
  • Dersom en av, eller begge, foreldre er utenlandsk statsborger ber vi om at det opplyses om dette.
  • Oppgi dato for en eventuelt planlagt reise.