Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Pass

Informasjon om pass, personnummer, navneendring og statsborgerskap.

Oppdatert 07.05.2021

I tråd med den gradvise oppmykningen av restriksjoner i England, returnerer ambassaden nå gradvis til et mer ordinært tjenestetilbud samtidig som hensynet til smitteverntiltak for besøkende og egne ansatte må opprettholdes. Dette vil også omfatte en gradvis økning i antall tilgjengelige timeavtaler.     

Følg med i bookingsystemet hvor avbestillinger av timer og eventuelle ekstraavtaler vil fremkomme. Får du "No available space found" på bookingsiden betyr det at det ikke er flere ledige timer i mai og juni.  

Nye avtaler for juli blir lagt ut fredag 4. juni kl. 1030.

Fra og med 1. juni 2021 er det ikke lenger mulig å søke om personnummer og pass til barn ved de honorære konsulatene i Storbritannia. Alle må søke ved ambassaden i London.

Dersom det gjelder liv og helse og du har akutt behov for pass, ta kontakt med oss per e-post: post.uk@mfa.no