ambassaden

Andre tjenester

Notarialforretning (notarius publicus):

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan ambassaden i London utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte at en person lever (leveattest)

Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av britiske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Storbritannia.

Vigsler:

Ambassaden i London utfører ikke vigsler.

Apostille:

Fylkesmannen er delegert oppgaven med legalisering av dokumenter for bruk i utlandet, dvs. dokumenter som skal brukes i et land som har ratifisert Haag-konvensjonen av 5. okt. 1961. Se Fylkesmannens webside for mer informasjon.

Storbritannia har undertegnet på apostillekonvensjonen i Haag. Legaliseringsprosess for britiske dokumenter er: 

  1. bekreftelse hos notar (britisk notar)
  2. påføring av apostille stempel via Gov.uk

Advokater:

Dersom du skulle ha behov for advokathjelp, se http://www.lawsociety.org.uk/