Stucentpraktikans icon - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Praktikantplass høsten 2023

Den norske ambassaden i Kampala tilbyr praktikantplass for norske universitets- eller høyskolestudenter. Vi tar nå imot søknader for høsten 2023. Ambassaden har, i tillegg til Uganda, ansvaret for Rwanda og Burundi.

| Praktikantplass høsten 2023

Søknadsfrist: 7. juni 2023

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å gi studenter et innblikk i internasjonalt arbeid og å bidra til å spre kunnskap om, og interesse for, utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet.

Som praktikant må du være forberedt varierte arbeidsoppgaver. Ambassadens innsatsområder er å styrke det politiske og økonomiske samarbeidet mellom Norge og Uganda, bistandsforvaltning, næringsfremme og norgesprofilering. Oppgavene kan omfatte kommunikasjonsarbeid, planlegging av arrangementer, deltakelse i prosjektoppfølging av utviklingstiltak, tilrettelegging ved bilaterale besøk til landet og i næringsfremmearbeidet. Praktikanten vil også ha ansvar for løpende oppdatering av ambassadens hjemmeside/Facebook/Twitter. Stasjonssjefen kan endre arbeidsoppgavene ved behov.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for studenter med norsk statsborgerskap som er under utdanning. Søkeren må være interessert i samfunnsspørsmål og næringsliv, ha gode samarbeidsevner, være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og kunne tilpasse seg de kulturelle og sosiale utfordringene som et liv utenfor Norge fører med seg.

Kandidaten må ha god formuleringsevne på norsk og engelsk. I vurderingen vil det bli lagt vekt på søkerens faglige bakgrunn.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen, som inkluderer norsk statsborgerskap, være formelt i utdanning og medlemskap i folketrygden. Søkere som har fullført en grad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, vil likevel bli vurdert hvis søkeren har til hensikt å videreføre studier etter praktikantoppholdet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til telefonintervju.

Følgende betingelser gjelder for praktikantoppholdet i Kampala:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder. Oppholdet vil begynne i august 2023.
  • Det tilstås et stipend på NOK 15 000 pr. måned til delvis dekning av levekostnader. Stipendet utbetales til en norsk bankkonto. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Kampala, vaksiner, reiseforsikring og bolig. Det tilrås at praktikanten er fullvaksinert mot covid-19 før tiltredelse.
  • Studenten må selv søke om visum før avreise. Ambassaden kan bistå med veiledning om søknadsprosessen.

Søknad med CV, karakterutskrifter og ev. attester sendes samlet i én PDF fil på e-post til: emb.kampala@mfa.no innen 7. juni 2023 og merkes med emne: «Praktikant høst 2023 (ditt navn)»

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til ambassadesekretær Kjersti Lindøe (kjersti.lindoe@mfa.no) eller ministerråd Ole Reidar Bergum (ole.reidar.bergum@mfa.no).