| Kampala, Uganda

Utlysning av praktikantstilling for høsten 2019

Er du interessert i norsk utenrikspolitikk, kommunikasjon og utviklingsspørsmål? Ambassaden i Kampala tilbyr en praktikantplass med en varighet på inntil 6 måneder. Søknadsfrist er 18. mars, med tiltredelse 1. august 2019.

Studentpraktikantoppholdet gir en unik mulighet for relevant arbeidserfaring i et hektisk og spennende miljø, og vil gi et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider og fungerer. Under veiledning av ambassadens faste stab vil studentpraktikanten delta i ambassadens daglige virke.

Praktikanten vil ha ansvar for ambassadens hjemmesider, sosiale medier og annet informasjonsarbeid, men vil også bistå ambassadens medarbeidere i tilrettelegging ved besøk og arrangementer, oppfølging av utviklingssamarbeid og bistå med politiske/økonomiske analyser. Praktikanten vil også få muligheten til å utforske sider av ambassadens arbeid han/hun er spesielt interessert i.

For informasjon om ambassaden i Kampala, se vår hjemmeside: http://www.norway.go.ug/

Ønskede kvalifikasjoner
Aktuelle kandidater må være i et studieløp (i et bachelor- eller masterstudium, eller mellom disse); ha interesse for samfunnsspørsmål og ha en åpen og kommunikativ holdning. I vurderingen av kandidater vil opphold i eller erfaring med Uganda/Øst-Afrika vektlegges.

Søkere må være norske statsborgere med meget god språkføring i norsk, både muntlig og skriftlig. Gode engelskkunnskaper er også viktig.

Studenter som har vært praktikant tidligere kan ikke søke.

Praktiske forhold
Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som for tiden utgjør NOK 10.500 per måned. Stipendet er ikke skattepliktig, men oppgavepliktig. Det månedlige stipendet utbetales direkte til norsk bankkonto. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter, samt anskaffelse av bolig. Før tiltredelse må praktikanten fremlegge dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd eller støtte fra Lånekassen.

Søknad
Søknad, CV og karakterutskrifter sendes til ambassaden på følgende adresse: emb.kampala@mfa.no innen søknadsfristen 18. mars 2019. Merk søknaden «Praktikant høsten 2019». Alle søkere vil få svar og de mest aktuelle kandidatene vil bli kontaktet for intervju.

Spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til ministerråd Zenia Chrysostomidis, e-post zenia.chrysostomidis@mfa.no (tlf. +256 772 711 705) og/eller nåværende studentpraktikant Sofie Løchen Smedsrud, e-post sofie.lochen.smedsrud@mfa.no (tlf. +256 772 711 710).

For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/