Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

LÆRERIKT:  - Photo:Anders Bronken
Anna Skiaker Aschjem startet i sin periode som praktikant i et spennende arbeidsmiljø i begynnelsen av februar. Nå kan du bli hennes etterfølger Anders Bronken

Praktikantstilling

Er du interessert i norsk utenrikspolitikk, kommunikasjon og utviklingsspørsmål? Ambassaden i Kampala tilbyr en praktikantplass med en varighet på 6 måneder. Søknadsfrist er 9. mars, med tiltredelse 3. august 2020. NB: Ambassaden har ikke innkalt aktuelle søkere til intervjuer på grunn av presserende oppgaver knyttet til COVID-19-utbruddet. Vi vil gjøre oppmerksom på at praktikantstillingen for høstsemesteret kan bli kansellert og at evt påløpte utgifter i forkant av eventuell tiltredelse ikke dekkes.

Studentpraktikantoppholdet gir en unik mulighet for relevant arbeidserfaring i et hektisk og spennende miljø, og vil gi et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider og fungerer. Under veiledning av ambassadens faste stab vil praktikanten delta i ambassadens daglige virke.

 

Praktikanten vil ha ansvar for ambassadens hjemmesider, sosiale medier og annet informasjonsarbeid, men vil også bistå ambassadens medarbeidere i tilrettelegging ved besøk og arrangementer, oppfølging av utviklingssamarbeidet og bistå med politiske/økonomiske analyser. Praktikanten vil også få muligheten til å utforske sider av ambassadens arbeid han/hun er spesielt interessert i.

For informasjon om ambassaden i Kampala, se vår hjemmeside: www.norway.no/uganda eller ta en titt på vår Facebookprofil.

Ønskede kvalifikasjoner
Aktuelle kandidater må være i et studieløp (i et bachelor- eller masterstudium, eller mellom disse); ha interesse for utenrikspolitikk og være service-innstilt. I vurderingen av kandidater vil opphold i eller erfaring med Uganda/Øst-Afrika kunne vektlegges.

Søkere må være norske statsborgere med meget god språkføring i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Studenter som har vært praktikant tidligere kan ikke søke.

Praktiske forhold
Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som for tiden utgjør 11.000 kr. per måned. Det månedlige stipendet utbetales direkte til norsk bankkonto. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter, samt anskaffelse av bolig. Før tiltredelse må praktikanten fremlegge dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd eller støtte fra Lånekassen.

Søknad
Søknad, CV og karakterutskrifter sendes til ambassaden på følgende adresse: [email protected] innen søknadsfristen 9. mars. Merk søknaden «Praktikant høsten 2020». Alle søkere vil få svar og de mest aktuelle kandidatene vil bli kontaktet for intervju.

Spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til ministerråd Zenia Chrysostomidis, e-post [email protected] (tlf. +256 772 711 705) og/eller nåværende studentpraktikant Anna Skiaker Aschjem, e-post [email protected] (tlf. +256 705 111 323).

For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets sider: www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910