Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Informasjon til nordmenn i Uganda

Ambassaden i Kampala ønsker å minne om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, og at alle nordmenn som er på reise i utlandet oppfordres til å vurdere å reise hjem så snart som mulig.

Det oppfordres videre at reisen skjer på en trygg og rolig måte i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Full pressemelding: www.regjeringen.no/no/aktuelt/frarader-reiser-som-ikke-er-strengt-nodvendige-til-alle-land/id2693564/

Les mer om reiser og koronaviruset her: www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Det gjøres oppmerksom på at flere flyselskaper kommer til å redusere sine flygninger til/fra Uganda i tiden som kommer.

Vi råder alle som er fastboende i Uganda om løpende å følge med på lokale nyheter og de oppdateringer og tilrådninger som der fremkommer, ettersom situasjonen raskt kan endre seg og ytterligere restriksjoner på kort varsel kan komme fra myndigheter og/eller flyselskap.

Den enkelte anbefales også å følge med på UDs reiseinformasjon for Uganda på  www.regjeringen.no

Ambassaden vil komme tilbake med verifisert relevant informasjon om utviklingen så snart denne foreligger.

Det kan til sist opplyses om at Utenrikstjenestens Operative Senter nå har en døgnåpen publikumstelefon (+47 23952395).