| Kampala

Ledig praktikantplass ved ambassaden i Kampala

Bidibidi
Feltbesøk til flyktningleiren Bidibidi i Nord-Uganda.

Er du interessert i norsk utenrikspolitikk, kommunikasjon og utviklingsspørsmål? Ambassaden i Kampala tilbyr en praktikantplass med en varighet på 6 måneder. Søknadsfrist er 29. september, med tiltredelse 3. februar 2020.

Studentpraktikantoppholdet gir en unik mulighet for relevant arbeidserfaring i et hektisk og spennende miljø, og vil gi et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider og fungerer. Under veiledning av ambassadens faste stab vil praktikanten delta i ambassadens daglige virke.

Praktikanten vil ha ansvar for ambassadens hjemmesider, sosiale medier og annet informasjonsarbeid, men vil også bistå ambassadens medarbeidere i tilrettelegging ved besøk og arrangementer, oppfølging av utviklingssamarbeidet og bistå med politiske/økonomiske analyser. Praktikanten vil også få muligheten til å utforske sider av ambassadens arbeid han/hun er spesielt interessert i.

For informasjon om ambassaden i Kampala, se vår hjemmeside: www.norway.no/uganda eller ta en titt på vår Facebookprofil.

Ønskede kvalifikasjoner
Aktuelle kandidater må være i et studieløp (i et bachelor- eller masterstudium, eller mellom disse); ha interesse for utenrikspolitikk og være service-innstilt. I vurderingen av kandidater vil opphold i eller erfaring med Uganda/Øst-Afrika kunne vektlegges.

Søkere må være norske statsborgere med meget god språkføring i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Studenter som har vært praktikant tidligere kan ikke søke.

Praktiske forhold
Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som for tiden utgjør 11.000 kr. per måned. Det månedlige stipendet utbetales direkte til norsk bankkonto. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter, samt anskaffelse av bolig. Før tiltredelse må praktikanten fremlegge dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd eller støtte fra Lånekassen.

Søknad
Søknad, CV og karakterutskrifter sendes til ambassaden på følgende adresse: emb.kampala@mfa.no innen søknadsfristen 29. september. Merk søknaden «Praktikant våren 2020». Alle søkere vil få svar og de mest aktuelle kandidatene vil bli kontaktet for intervju.

Spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til ministerråd Zenia Chrysostomidis, e-post zenia.chrysostomidis@mfa.no (tlf. +256 772 711 705) og/eller nåværende studentpraktikant Ingvild Kessel, e-post ingvild.kessel@mfa.no (tlf. +256 776 013 581).

For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets sider: www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910