Dobbelt statsborgerskap

Fra 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

Vennligst se detaljert informasjon hos UDI her: www.udi.no/ord-og-begreper/dobbelt-statsborgerskap