Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Viktig beskjed til norske statsborgere i Uganda

I forbindelse med den spesielle situasjonen knyttet til Covid-19-utbruddet ønsker den norske ambassaden å få en oppdatert oversikt over alle norske statsborgere som oppholder seg i Uganda pr. dags dato. Ambassaden anmoder derfor alle norske statsborgere om å registrere seg eller oppdatere informasjonen om sitt opphold på reiseregistrering.no.