| Kampala

Valg i Norge - Forhåndsstemming ved ambassaden i Kampala

valg2017.jpg
Foto: Tore Fjeld

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Forhåndsstemming i Uganda vil foregå ved den norske ambassaden i Kampala.

På valgdagen 11. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Befinner du deg i utlandet på valgdagen, har du imidlertid anledning til å avgi forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater. I tillegg kan du avgi forhåndsstemme hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet. Det er også mulig å brevstemme hvis du ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker.

Forhåndsstemmegivning vil foregå fra og med lørdag 1. juli til og med fredag 1. september.

Det vil være mulig å avgi forhåndsstemmer ved den norske ambassaden i Kampala i ambassadens åpningstid: mandag til torsdag 07:30 - 15:30 og fredag 07:30 - 13:00. Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet. Du må imidlertid ta med legitimasjon når du skal avlegge forhåndsstemme.

En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan avgi sin forhåndsstemme i utlandet kan du finne på www.valg.no.

Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018.

For at stemmegivningen skal være tellende i valgoppgjøret, må stemmeseddelen komme frem til riktig kommune i Norge innen tirsdag 12. september kl. 17.00. Stemmemottaker sørger for at din forhåndsstemme blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at din forhåndsstemme vil komme frem til riktig kommune innen utløpet av fristen.