Ledig stilling som lokalt ansatt medarbeider

Ledig stilling som lokalt ansatt medarbeider (regnskapsfører) i administrativ seksjon ved den norske ambassaden i Kampala.

Ambassaden i Kampala har ledig en stilling av 1 års varighet med mulighet for forlengelse, som lokalt ansatt regnskapsfører i ambassadens administrative seksjon. Regnskapsfører må være norsk eller nordisk statsborger.

Saksbehandlers hovedoppgave vil være regnskapsføring av ambassadens månedlige regnskap. Det kan også påregnes andre administrative arbeidsoppgaver. Utenriksdepartementet og ambassadene benytter regnskapssystemet AGRESSO. 

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med høyere utdanning og bakgrunn/erfaring innen arbeidsfeltet og med bruk av AGRESSO. Opplæring kan gis. Det kreves nøyaktighet og orden, gode samarbeidsevner og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Vi ønsker oss en selvstendig medarbeider med god vurderingsevne.

Lønn/betingelser:

Stillingen avlønnes iht. avtale (lokale satser pluss tillegg for kvalifikasjoner i norsk/nordisk språk). 

Søknad med vedlagt CV bes sendt til Royal Norwegian Embassy, 18B Akii-Bua Road, Nakasero, Kampala, eventuelt per e-post til: emb.kampala@mfa.no

Søknadsfrist: 21. mars 2017. Tiltredelse august/september, etter nærmere avtale.

For nærmere informasjon, vennligst ta kontakt med Hanne Birkelund Holm (hanne.birkelund.holm@mfa.no) eller Laila Trønsdal Moen (laila.tronsdal.moen@mfa.no).