Ledig praktikantplass ved ambassaden i Kampala høst 2017

Den norske ambassaden i Kampala søker en studentpraktikant fra 1. august 2017 til 31. januar 2018. Søknadsfristen er 24. mars 2017.

Studentpraktikantoppholdet gir en unik mulighet til å sikre seg relevant arbeidserfaring i et hektisk og spennende miljø, samtidig gir det et godt innblikk i hvordan en norsk utenriks-stasjon arbeider og fungerer. Under veiledning av ambassadens faste stab vil student-praktikanten delta i ambassadens daglige virke. For informasjon om ambassaden i Kampala, se vår hjemmeside http://www.norway.go.ug/

Aktuell kandidat må være i et studieløp (i en bachelor- eller masterstudie, eller mellom disse); ha gode språkkunnskaper i engelsk, ha interesse for samfunnsspørsmål og ha en åpen og kommunikativ holdning. God formuleringsevne på norsk og engelsk vektlegges. I vurderingen av kandidater vil opphold i eller erfaring med Uganda/Øst-Afrika tillegges vekt.

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som for tiden utgjør NOK 9.000 pr. måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Statens Lånekasse.

Stipendet er ikke skattepliktig, men oppgavepliktig. Det månedlige stipendet utbetales direkte til norsk bankkonto.

Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter. Bolig kan ikke formidles. 

Søkere til praksisplassen må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad etter praktikantoppholdet, kan også bli vurdert. Søkere må ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Praktikanter må fremvise bekreftelse på medlemskap i folketrygden, og evt. dokumentasjon på stønad fra Statens Lånekasse. Ambassaden anbefaler at praktikanten har tilleggsforsikring.

Studentpraktikanten er ikke ansatt, og opparbeider ikke rettigheter til ferie. Praktikanten får imidlertid fri de samme helligdagene som ambassadens ansatte.

Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester og annen relevant informasjon sendes ambassaden på e-post: emb.kampala@mfa.no. Vennligst merk søknaden «Studentpraktikant Kampala høst 2017».

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplasser ved andre utenriksstasjoner.

Eventuelle spørsmål om studentpraktikantoppholdet bes sendt til e-post: emb.kampala@mfa.no eller telefonisk henvendelse til ambassadens telefonnummer +256 312 246 000 / +47 23 95 30 00.