Vigsel ved ambassaden

Ambassaden i Kampala har borgerlig vigselsrett. Ambassaden kan vie par hvor minst en av brudefolkene er norsk statsborger og ingen av dem er borger av Uganda.

Ambassaden utfører for tiden ikke vigsler. Vi beklager ulempene dette medfører. Hjemmesiden vil bli oppdatert når ambassaden åpner opp for vigsler igjen. 

Avtale: Vielsene ved ambassaden i Kampala foregår i arbeidstiden. Tidspunktet for vielsen må være avtalt god tid i forveien. Ta kontakt per e-post på emb.kampala@mfa.no for å inngå avtale. Ekteskapsinngåelse er gratis.

Prøving av ekteskapsvilkår: Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Dette innebærer en kontroll av at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som kontrollerer at ekteskapsvilkårene er oppfylt. Les mer om hva som kreves av brudeparet ved prøving av ekteskapsvilkårene på Skatteetatens nettsider   

For mer informasjon om vilkår for å inngå ekteskap, vennligst se nettsiden til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Prøvingen av vilkårene for inngåelse av ekteskap tar normalt 2-3 uker og attesten er gyldig i 4 måneder. Attesten skal sendes i original til ambassaden, og det er viktig at vi mottar denne i god tid og helst to uker før selve vigselsdagen.

Seremonien: Vigselen finner sted i ambassadens lokaler og tar ca. 15 minutter. Brudeparet må ha med to vitner som kan undertegne vigselsdokumentet. Dersom brudeparet ikke er ledsaget av vitner, kan ansatte fra ambassaden stille som vitner. Brudepar og gjester bør møte på ambassaden 15 minutter før avtalt tid. Opptil fem gjester, inkludert vitner, kan være med i vigselsseremonien.

En av ambassadens embetsmenn foretar vigselen. En bekreftet kopi av vigselsdokumentet vil gjelde som foreløpig vigselsattest inntil folkeregisteret har mottatt melding om vigselen og utstedt vigselsattest.