Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Visum til Tadsjikistan

For reiser til Turkmenistan må det søkes om visum via en nettbasert søknadsportal.

Online Visa Application for Norwegian citizens : https://turkmenistan.visahq.com/