Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Reiseinformasjon norge - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Viktig informasjon til nordmenn som befinner seg i Tyrkia ang. COVID-19 og hjemreiser

For spørsmål om hjemreise og andre COVID-19 relaterte spørsmål henvises det til Utenriksdepartementets publikumstelefon +4723952395.